Baggrund for projektet

Siden er opdateret onsdag den 9. maj 2018​

Der er overvejelser om udvikling af et nyt campusområde ved DTU Diplom på Lautrupvang.

Sammen med to andre grundejere bag  universitetsbygningen ønsker DTU at udbygge deres eksisterende campus. Området skal primært bruges til opførelse af nye boliger især til studerende, men også til forskere og andre medarbejdere med kortvarig tilknytning til områdets virksomheder. 

Arealet med de karakteristiske læhegn fremstår i dag som et større, ubebygget område, der blandt andet bliver benyttet af studerende og medarbejdere som friareal og som testområde for forskellige DTU-forsøg.

Da campusprojektet medfører en større ændring af det nuværende områdes anvendelse, skal der laves en ny lokalplan.

SOCIALE MEDIER