Forslag til Lokalplan 175

Efter lang tids planlægningsarbejde vedtog Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. august 2019 et forslag til ny lokalplan for campusområdet omkring DTU i Ballerup. Samtidig blev der vedtaget et forslag til kommuneplantillæg nr. 14.

Planforslagene er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 29. august og er i offentlig høring frem til søndag den 27. oktober 2019. Midtvejs i høringsperioden vil der blive holdt et borgermøde. Se nærmere om tid og sted på kommunesiden i Ballerup Bladet og på ballerup.dk.

Se planerne 

Siden er opdateret fredag den 30. august 2019.