Kommunalbestyrelsesmødet 26. februar 2018

På mødet den 26. februar 2018 bekræftede en enig kommunalbestyrelse, at arbejdet med den nye plejeplan for Sømosen og med en lokalplan, der muliggør boligbyggeri, fortsætter.

Se punktet fra mødet

Se præsentationen fra mødet

Siden er opdateret onsdag den 9. maj 2018

SOCIALE MEDIER