Bredbånd

Ballerup Kommunes borgere og virksomheder har udfordringer i forhold til adgang til en tidssvarende digital infrastruktur. De sidste fem år er dækningen blevet bedre, efterhånden som der er kommet mere fibernet ud til borgere og virksomheder.

Flere steder i kommunen er der konstateret ringe mobildækning, ligesom der i flere områder stadig ikke kan opnå acceptable internetforbindelser. Læs mere om bredbånd i Ballerup nedenfor.

Tjekditnet - Ballerup

 

Ballerup Kommunes borgere og virksomheder har udfordringer i forhold til adgang til en tidssvarende, digital infrastruktur. Flere steder i kommunen er der konstateret ringe mobildækning ligesom der flere i flere områder ikke opnås acceptable internetforbindelser.

I dagens Danmark efterspørger virksomheder og borgere i stigende omfang adgang til internetforbindelser og mobilt bredbånd med høj hastighed og af høj kvalitet. Samtidig er udviklingen af Ballerup Kommunes erhvervsliv, bosætningspolitik samt udviklingen af kommunens velfærdsydelser afhængige af en velfungerende digital infrastruktur i kommunen.

Regeringen har besluttet, at alle danskere i 2020 skal have internetadgang, der - med nutidsøjne - er lynende hurtigt: 100 megabit/s til download og 30 megabit/s til upload. Der er sat 300 millioner af til formålet på landsplan blandt andet gennem bredbåndspuljen. Imidlertid synes kommunalbestyrelsen ikke, at opgaven bliver løst tilfredsstillende eller i det tempo, det er nødvendigt og har derfor besluttet at sætte gang i en aktiv indsats, for at få udbredt højhastighedsbredbånd i Ballerup Kommune.

Etablering af bredbånd er som udgangspunkt en statslig og/eller privat opgave, og der sættes aktivt ind i udviklingen af området i det omfang lovgivningen indenfor kommunalfuldmagten gør det muligt. Følgende beskriver den vision som kommunalbestyrelsen har formuleret:

Ballerup Kommunes vision er at sikre kommunens borgere og virksom­heder den mest veludbyggede og mest tidssvarende bred­båndsinfrastruktur af høj kvalitet i hele kommunen.

 • Kommunens borgere skal sikres adgang til hurtige og tidssvarende mobil- og bredbåndsforbindelser af høj kvalitet, der understøtter borgernes digitale hverdag.

   
 • Visionen skal understøtte, at kommunen sikrer nuværende og kommende erhvervsvirksomheder de bedste digitale vækstmuligheder.  Samtidigt skal visionen understøtte, at kommunen tiltrækker innovative, digitale opstartsvirksomheder.

   
 • Visionen skal understøtte, at de nye digitale velfærdsydelser kan bidrage til bedre livskvalitet, tryghed og fleksibilitet for kommunens borgere.

   
 • Ballerup Kommune ønsker desuden at styrke egen digital infrastruktur gennem etablering af tidssvarende højkvalitetsforbindelser mellem kommunens lokationer.

Som lovgivningen er i dag, må kommuner ikke tilbyde bredbånd. Men der er andre muligheder for at hjælpe til at fremme udbredelsen af bredbånd indenfor kommunens grænser. Ifølge lovgivningen (kommunalfuldmagten) må Ballerup Kommune:

 • Etablere tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter. Det beskytter kommunens investering i vejbelægning (vejkapitalen).

   
 • Etablere tomrør, hvis det giver mening i forhold til egne, interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).

   
 • Gerne etablere en vis overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede. Den overkapacitet, der i mellemtiden ikke anvendes (betegnet som passiv infrastruktur) må lejes ud til private aktører (lokale borgerforeninger eller private operatører).

Leje af passiv infrastruktur

Det er endnu ikke afgjort, hvordan udlejning af evt. passiv infrastruktur skal foregå, og hvad prisen skal være. Det bliver i henhold til kommunalfuldmagten og de gældende regler og krav på området.

Se mere om moderniseringen af belysningen i Skovlunde, hvor der bliver lagt tomrør ned i en stor del af området i samgravning med belysningsprojektet.

Bredbåndsprojektet lægger tomrør ved alle relevante lange gravestrækninger.

Imidlertid er der forskellige tekniske udfordringer, hvor der ligger gasledninger. Loven kræver nemlig af sikkerhedsmæssige årsager en respektafstand på én meter ved parallelføring af gasledninger og tomrør. Skulle der opstå et hul på et gasledning vil den kunne finde vej ind i tomrøret, og dermed ind i private hjem.

Ballerup Kommune er bredt dækket af gasledninger, og det giver naturligvis lidt udfordringer i forhold til tomrør. Derfor er det ikke muligt på forhånd at konstatere 100%, om der kan lægges tomrør i en strækning, hvor der ligger gasledninger, før man reelt har gravet op og åbnet jorden.

Der er alternative muligheder til at lægge fiberkabler direkte i jorden, hvis der ligger gasledninger i begge sider af en vej, men det er udenfor kommunalmagtens beføjelser, og derfor ikke en mulighed for kommunen i forhold til at stille passiv infrastruktur til rådighed.

Bredbåndsprojektet samgraver i videst mulige udstrækning med andre interne og eksterne graveprojekter i kommunen.

Samgravning betyder, at en graveaktør er forpligtet til at tage andre ledningsejeres ledninger/rør med i sit graveprojekt. Det betyder væsentligt færre omkostninger i forbindelse med etablering af bredbåndsinfrastruktur for kommunen, borgere og teleoperatører. En anden væsentlig faktor er besparelsen på Vejkapitalen. Jo mindre en vejbelægning brydes op, jo større besparelse har kommunen på erstatning og udskiftning af fliser og asfalt med mere. 

Derfor samgraver bredbåndsprojektet i alle de gravestrækninger, hvor det giver mening at få lagt tomrør med. Det betyder, at der aktuelt er lagt tomrør ned i en stor strækning i samgravning med en ekstern graveoperatør. Der er også indgået aftale om en tilsvarende større samgravning i Skovlunde med en ekstern graveoperatør i løbet af forår og sommer 2017.

Læs mere om gravetilladelse og samgravning her!

Har du ikke fiber i dit område, så kan du først og fremmest tjekke, hvilke andre muligheder du har for at koble dig på en netforbindelse. Du kan se, hvad dine muligheder er på www.tjekditnet.dk Det kan være en stor fordel, at de enkelte borgere - fx i form af grundejerforeninger - slutter sig sammen i én fælles forening. Jo flere I er, desto mere seriøse fremstår I som forhandlere:

 • Når man ønsker at tiltrække en internetudbyder, eller
 • Hvis foreningen etablerer sit eget lokale bredbåndsnet.

Foreninger har mulighed for at indgå flerårige kontrakter med en internetudbyder på vegne af alle medlemmerne.

En lokalforening kan være en eller flere sammenslutninger af Grundejerforeninger, men det kan også være en forening dannet på tværs af Grundejerforeninger og/eller blot en gruppering af borgere indenfor et område. Hvis I stifter en lokalforening kan I med fordel lade jer inspirere af Antenneforeningernes konstruktion.

Du kan læse mere om oprettelse af en fælles forening på Energistyrelsens hjemmeside på ens.dk 

Etablering af hurtigt bredbånd

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis der ligger kommunale tomrør i dit område, og du gerne vil have etableret hurtigt bredbånd. 

Flere områder af Ballerup Kommune har meget dårlig dækning med mobil- og bredbånd. Derfor har Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse besluttet at kommunen aktivt skal forsøge at få udbredt bredbånds- og mobilforbindelser af høj kvalitet i kommunen.Dette kan ske ved, at kommunen sikrer den størst mulige grad af samgravning med andre aktører - herunder internetleverandører. Flere leverandører har reageret positivt på disse samgravningsmuligheder og har etableret eget fibernet. Når kommunen graver i et givent område, er der derfor gode muligheder for borgerne for at få adgang til moderne infrastruktur ved at indgå i dialog med internetleverandørerne om udbredelse af deres fibernet til beboernes områder.

Her er en række forslag til, hvordan etableringen af hurtigt bredbånd kan foregå i jeres område. Det er vigtigt, at I søger konkret rådgivning om projektet hos den graveentreprenør og/eller internetudbyder, som I vælger at henvende jer til. De kan lave en helt specifik projektplan for etablering af fibernet i jeres område. Vi har samlet det i et dokument, som du kan printe ud eller bare læse her

Kontakt

Projektleder

Nanna Andersen Milthers

nami@balk.dk

2069 1291