Fakta om UCC-huset


Foto: Oversigt over fremtidig fordeling af funktioner i UCC-huset.

En enig kommunalbestyrelse købte i sommeren 2016 den tidligere UCC-bygning i Skovlunde. Med sine mange kvadratmeter, gode faciliteter, og centrale beliggenhed er bygningen et rigtig godt køb.

Skovlunde bymidte gennemgår en spændende udvikling i de kommende år. Set i det lys giver det god mening også at puste nyt liv i en velplaceret bygning til glæde og gavn for borgerne.

Vi laver en ombygning af det eksisterende hus, og forvandler det til et moderne hus, der kan bruges til flere formål. Borgere, brugere, medarbejdere og øvrige interessenter får selvfølgelig mulighed for at give deres input til forvandlingen undervejs.

Kasperskolen flytter ind på adressen og det samme gør vores tilbud for voksne med særlige behov. Huset har også en koncertsal, som både beboere og brugere af huset samt offentligheden får glæde af. Det bliver et hus med masser af aktiviteter og et nyt samlingssted for alle borgere i Ballerup Kommune.

Opdateret 15. marts 2018.

Fakta om UCC-huset

SOCIALE MEDIER