Bo- og dagtilbud Bybjergvej

Idéskitse, udenomsområde bofællesskab

Foto: Idéskitse, udenomsområde bofællesskab (Rørbæk & Møller Arkitekter Aps)
 

Tre af kommunens botilbud for voksne med udviklingshæming og Dagtilbuddet Krumtappen bliver fremover samlet på Bybjergvej i den tidligere UCC-bygning.

De tre tilbud der flytter er bofællesskaberne på Hold-an vej, Egebjerg Bygade og Klakkebjerg. De nuværende beboere bliver tilbudt at flytte med ind i de nye rammer.

Ombygningen starter i løbet af 2017 og vil ske i et tæt samarbejde med beboerne, deres pårørende samt medarbejdere fra de nuværende bofællesskaber og dagtilbuddet. 

Siden er opdateret den 7. februar 2017

Hvornår er bo- og dagtilbuddet færdigt?
Vi regner med, at ombygningen af UCC-bygningen til bo- og dagtilbuddet tidligst er færdig ved årsskiftet 2019/2020, hvilket er senere end tidligere udmeldt.

Det er et komplekst byggeri og derfor kan tidsplanen ændre sig undervejs i byggeprocessen.

Hvor langt er vi nået?
Vi er ved at finde boligselskabet, der skal stå for ombygningen og administrationen af bygningen. og vi er også så småt gået i gang med klargøringen af bygningen.

I starten af februar 2017 holdt vi det første temagruppemøde med de pårørende. Det blev samtidig startskuddet til udarbejdelsen af et idéoplæg.

Idéoplægget er en samlet liste over alle vores ønsker og krav til de fysiske rammer for det nye bo- og dagtilbud.

Se den samlede procesplan for bo- og dagtilbud Bybjergvej her 

Får borgere og pårørende i de nuværende tilbud indflydelse på byggeriet?
Ja, inddragelse af både borgere, pårørende og medarbejdere er et meget vigtigt element i planerne om det nye bo- og dagtilbud.

Der er meget viden, mange ønsker og idéer hos alle, der er en del af de eksisterende tilbud. Det får vi brug for, når vi skal finde ud af, hvordan det nye tilbud skal være.

I første omgang er det de pårørende og medarbejderne, der bliver inddraget. Det sker gennem etablering af temagrupper, der skal give input til forskellige dele af byggeprojektet.  Det kan være input til de fysiske rammer, udearealerne og samspillet mellem bo- og dagtilbuddet.

Derudover er både pårørende og medarbejdere repræsenteret i en styregruppe og projektgruppe for projektet.

Hvem kan bo i botilbuddet?
Botilbuddet bliver indrettet med 33 boliger til voksne med udviklingshæmning, der har brug for socialpædagogisk og praktisk støtte med døgndækning.

De 21 beboere i de nuværende tre små bofællesskaber Hold-an vej, Bygaden og Klakkebjerg vil blive tilbudt en bolig i det nye botilbud.

Hvordan får jeg en bolig i det nye botilbud?
Efter planen bliver der 33 boliger i det nye botilbud. I dag har vi 21 boliger, så vi får 12 flere.

Beboerne i de nuværende bofællesskaber får tilbudt en bolig i det nye botilbud. De 12 ekstra boliger tilbydes Ballerup-borgere, der er hjemmeboende og visiteret til et tilbud svarende til det nye botilbud.

Der er også mulighed for, at Ballerup-borgere, der i dag bor i et udenbys tilbud kan flytte hjem til Ballerup, eller at borgere fra andre kommuner kan få en bolig.

I forhold til de 12 nye boliger forventer vi, at der tidligst vil blive visiteret til dem i midten af 2018. Indtil da visiterer vi til et af de eksisterende tilbud til voksne med udviklingshæmning.

Det ikke muligt at blive skrevet på venteliste til en bolig i det nye tilbud. Du kan i stedet give besked til din sagsbehandler i Social Vejledning om, at du gerne vil flytte til en af de nye boliger.

Kan jeg vælge at blive boende i mit nuværende bofællesskab?
Beboerne i de nuværende bofællesskaber bliver tilbudt en bolig i det nye botilbud. Vi håber, at alle vil opleve, at de nye fysiske rammer er bedre og mere tidssvarende og giver bedre muligheder for fællesskab og udfoldelse.

Ingen tvinges til at flytte fra sin nuværende bolig i de eksisterende bofællesskaber. Det er muligt at blive boende i sin nuværende bolig og fortsat få den nødvendige støtte.

De eksisterende bofællesskaber forandrer sig, når det nye tilbud på Bybjergvej står færdigt.  Personalet og de øvrige beboere flytter med og de ledige boliger i de nuværende bofællesskaber forventes at blive tildelt andre grupper af borgere med et boligbehov. 

Hvordan bliver indretningen?
Boligerne indrettes på en moderne og handicapvenlig måde, der tager højde for brugernes behov.

Hver bolig får eget bad og mindre køkkenfaciliteter.

Der bliver direkte adgang til egen have fra hver bolig, ligesom beboerne også får en fælles grøn atriumgård.

Hvor store bliver boligerne?
Det er planen, at boligerne får forskellig størrelse, så der er mulighed for at vælge en større eller en mindre lejlighed.

Boligerne forventes at ligge i størrelsen fra 34-60 m2. Hver beboer har også en andel af fællesarealerne, så den gennemsnitlige bolig forventes at blive på 45 m2 uden fællesareal og 81 m2 med fællesareal.

Hvem udlejer boligerne?
Boligerne lejes af et boligselskab, da det bliver et boligselskab, der kommer til at eje boligdelen af botilbuddet.

Boligselskabet er ikke udvalgt endnu, men det er et af de første skridt i processen.

Boligselskabet kommer til at stå for udlejningen af boligerne til den enkelte borger samt sørge for administrationen af lejemålene.

Ballerup Kommune ejer dagtilbuddet og og servicearealerne i botilbuddet og står for den sociale drift af både bo- og dagtilbuddet.

Vi ønsker i samarbejde med boligselskabet, at medarbejdere, ledere og pårørende inddrages gennem hele processen.

Hvad kommer boligerne til at koste?
Huslejen afhænger af størrelsen på boligen.

Vi regner med, at boligerne kommer til at koste mellem 4.700 kr. og 6.700 kr. om måneden. Hertil kommer forbrugsudgifter, som forventes at være på ca. 1.600 kr. om måneden. Det er muligt at søge boligstøtte.

Kan jeg beholde min nuværende lejekontrakt?
Det nye botilbud bliver opført som almenboliger, og alle får dermed en lejekontrakt.

Dem der bor i et af de eksisterende bofællesskaber får en ny lejekontrakt. Det skyldes, at kommunen lejer bygningen af Landsforeningen LEV i de nuværende bofællesskaber og derefter videreudlejer den enkelte bolig til beboerne.

Bliver mine bofæller de samme?
Ja, hvis det er beboernes ønske, vil der være mulighed for det.

Det bliver også muligt at vælge nye nærmeste naboer.

Vi tænker, at vi beslutter det hen ad vejen, da der er flere ting, der skal tages hensyn til. Det kan for eksempel være boligens størrelse og huslejen for den enkelte. Derudover skal der også tages hensyn til størrelsen af de enkelte enheder. 

Flytter personalet fra de eksisterende tilbud med?
Ja, personalet i de nuværende tilbud flytter med.

Personalet bliver inddraget i ombygningen og indretningen af det nye hus sammen med de pårørende til de eksisterende beboere og brugere.

Vil der fortsat være et beboer- og pårørenderåd?
Ja, der vil fortsat være beboer- og pårørenderåd.

Bliver der fortsat et miljøskift fra botilbud til dagtilbud?​
Vi ved, at mange pårørende er optaget af, at beboerne oplever et miljøskift mellem botilbud og dagtilbud.

Generelt giver det en masse nye muligheder, når dagtilbuddet får hjemme i samme bygning som boligerne. Der bliver for eksempel mulighed for flere fælles aktiviteter og en bedre og mere fleksibel udnyttelse af værkstedernes mange muligheder.

Vi vil selvfølgelig se på, hvordan vi gennem indretning af de fysiske rammer kan skabe en oplevelse af at bevæge sig fra et sted til et andet, selvom det er indenfor samme bygning.

Vi ser frem til at modtage input fra medarbejdere og pårørende omkring dette. 

Får vi glæde af koncertsalen og sportshallen?
Ja, vi forestiller os, at både bo- og dagtilbuddet kan få glæde af teatersalen og sportshallen.

Vi synes, det er oplagt, at beboerne benytter tilbuddene, da de ligger lige ved siden af. 

Hvilke muligheder og tilbud er der i lokalområdet?
Beboerne bliver en del af et livligt lokalmiljø.

I området omkring det nye bo- og dagtilbud ligger der en folkeskole, et plejecenter, et villakvarter, Skovlunde Bypark og Skovlunde Centret. Lokalområdet byder derfor på mange muligheder for spændende aktiviteter. 

Bliver der flere pladser i dagtilbuddet Krumtappen?
Dagtilbuddet Krumtappen får mere plads i de nye rammer.

Derudover forventer vi at udvide tilbuddet med 12 pladser, men det er der ikke taget endeligt stilling til endnu.

Andre relevante sider

Kontakt

Centerchef 
Eva Borg

4477 2921

E-mail