Bo- og dagtilbud Bybjergvej

Idéskitse, udenomsområde bofællesskab

Foto: Idéskitse, udenomsområdet for botilbuddet (Rørbæk & Møller Arkitekter Aps).

 

Tre af kommunens bofællesskaber for voksne med udviklingshæmning og Dagtilbuddet Krumtappen bliver fremover samlet på Bybjergvej i den tidligere UCC-bygning.

De tre bofællesskaber, der flytter sammen, er bofællesskaberne på Hold-an vej, Egebjerg Bygade og Klakkebjerg. De nuværende beboere bliver tilbudt at flytte med ind i de nye rammer.

Forvandlingen af UCC-huset til et moderne botilbud vil ske i et tæt samarbejde med beboerne, deres pårørende samt medarbejdere fra de nuværende bofællesskaber og dagtilbuddet.Selve ombygningen er opstartet oktober 2019.

Siden er opdateret den 8. oktober 2020.

Hvornår er bo- og dagtilbuddet færdigt?

Bo- og dagtilbud Bybjergvej er klar til ibrugtagning ultimo 2020.

Undervejs i processen er byggeperioden blevet forlænget af flere omgange. Det skyldes, at det er et komplekst byggeri og derfor har tidsplanen ændret sig undervejs i byggeprocessen.

Hvordan har processen set ud?

Kommunen har ønsket at samarbejde med et boligselskab om byggeriet og efterfølgende udlejning af boligerne. Valget er faldet på Ballerup Boligselskab og deres administrationsselskab Domea.dk.

Domea.dk skilte sig ud med en særlig innovativ tilgang til opgaven, stor forståelse for involveringen af brugere samt forståelse for kompleksitet og muligheder i projektet.

Vi har klargjort bygningen, så den er klar til ombygning. I sensommeren 2017 blev der afholdt workshops med medarbejdere og pårørende om byggeprogrammerne for botilbuddet og dagtilbuddet. Her arbejdede vi med de ønsker og krav, der var til de fysiske rammer for tilbuddet.

På baggrund af byggeprogrammet udarbejde arkitekterne et bud på en mere overordnet indretning af bo- og dagtilbuddet. 

I marts 2018 blev den økonomiske ramme for ombygningen af bo- og dagtilbuddet politisk vedtaget. Herefter begyndte arkitekterne at arbejde mere detaljeret med det overordnede forslag til indretning.

Det mere detaljerede projektforslag er blevet udarbejdet i perioden april-november 2018, og det et er dette materiale, der har dannet grundlag for udbudsmateriale, som blev udarbejdet i perioden november 2018 – februar 2019.

I marts 2019 var projektet i udbud, og opgaven blev tildelt entreprenør Ole Jepsen.

Ombygningsperioden for bo- og dagtilbud Bybjergvej er oktober 2019-december 2020.

Se projektforslaget for bo- og dagtilbud Bybjergvej her.Får borgere og pårørende i de nuværende tilbud indflydelse på byggeriet?

Ja, inddragelse af både borgere, pårørende og medarbejdere er et meget vigtigt element i planerne om det nye bo- og dagtilbud.

Der er meget viden, mange ønsker og idéer hos alle, der er en del af de eksisterende tilbud. Derfor har der været løbende inddragelse af, i de forskellige faser af projektet.

I første omgang har det været de pårørende og medarbejderne, der blev inddraget og inviteret til at give input til forskellige dele af byggeprojektet.  Det kan være input til de fysiske rammer, udearealerne og samspillet mellem bo- og dagtilbuddet.

Hvem kan bo i botilbuddet?

Botilbuddet bliver indrettet med 33 boliger til voksne med udviklingshæmning. Målgruppen er borgere, der har brug for socialpædagogisk og praktisk støtte i et tilbud, hvor der også er nattevagt.De 21 beboere i de nuværende tre små bofællesskaber Hold-an vej, Bygaden og Klakkebjerg er blevet tilbudt en bolig i det nye botilbud.

Hvordan får jeg en bolig i det nye botilbud?

Der bliver 33 boliger i det nye botilbud. I dag har vi 21 boliger, så vi får 12 mere.

Beboerne i de nuværende bofællesskaber får tilbudt en bolig i det nye botilbud.

De 12 ekstra boliger er i første omgang prioriteret tildelt hjemmeboende Ballerupborgere i målgruppen til bo- og dagtilbud Bybjergvej, der ønsker en bolig.

Ballerupborgere i udenbys tilbud, der ønsker at flytte retur til Ballerup, har også mulighed for at blive tildelt en bolig i botilbud Bybjergvej, hvis de matcher målgruppen.

Opskrivning til fremtidige, ledige pladser på bo- og dagtilbud Bybjergvej foregår via Social Vejledning.Kan jeg vælge at blive boende i mit nuværende bofællesskab?

Beboerne i de nuværende bofællesskaber bliver tilbudt en bolig i det nye botilbud. Vi håber, at alle vil opleve, at de nye fysiske rammer er bedre og mere tidssvarende og giver bedre muligheder for fællesskab og udfoldelse.

Ingen tvinges til at flytte fra sin nuværende bolig i de eksisterende bofællesskaber. Det er muligt at blive boende i sin nuværende bolig og fortsat få den nødvendige støtte.

De eksisterende bofællesskaber forandrer sig, når det nye tilbud på Bybjergvej står færdigt.  Personalet og de øvrige beboere flytter med og de ledige boliger i de nuværende bofællesskaber forventes at blive tildelt andre grupper af borgere med et boligbehov. 

Hvordan bliver indretningen?

Boligerne indrettes på en moderne og handicapvenlig måde, der tager højde for brugernes behov.

Hver bolig får eget bad og mindre køkkenfaciliteter.

Der bliver direkte adgang til egen terrasse fra hver bolig, ligesom beboerne også får en fælles grøn atriumgård og fælles terrasse.Hvor store bliver boligerne?

Boligerne får forskellig størrelse, så der er mulighed for at vælge en større eller en mindre lejlighed.Hver beboer får også adgang til en fælles stue, spisestue og køkken.Botilbuddet kommer til at bestå af 33 ét-rums lejligheder, der varierer i størrelse mellem 39 m2 og 59 m2. Dette er et nettoareal.

Se tegninger af de fremtidige boliger og indretningen af huset her (projektforslag november 2018)

Hvem udlejer boligerne?

Boligerne udlejes af Ballerup Boligselskab og deres administrationsselskab Domea.dk.

Ballerup Kommune ejer dagtilbuddet og og servicearealerne i botilbuddet og står for den sociale drift af både bo- og dagtilbuddet.

Vi ønsker i samarbejde med boligselskabet, at medarbejdere, ledere og pårørende inddrages gennem hele processen.

Hvad kommer boligerne til at koste?

Huslejen afhænger af størrelsen på boligen.

Vi kender ikke den præcise husleje endnu men regner med, at boligerne kommer til at koste mellem 5.700 kr. og 8.100 kr. om måneden. Hertil kommer forbrugsudgifter.

Da boligerne i botilbud Bybjergvej er almene lejeboliger, er det muligt at søge om boligstøtte.

Kan jeg beholde min nuværende lejekontrakt?

Det nye botilbud bliver opført som almenboliger, der ejes af Ballerup Boligselskab. Alle beboere får en lejekontrakt efter lejelovens bestemmelser.

Flytter personalet fra de eksisterende tilbud med?

Ja, personalet i de nuværende tilbud flytter med.

Personalet bliver inddraget i ombygningen og indretningen af det nye hus sammen med de pårørende og de kommende beboere.

Vil der fortsat være et beboer- og pårørenderåd?

Ja, der vil fortsat være beboer- og pårørenderåd.Bliver der fortsat et miljøskift fra botilbud til dagtilbud?​

Vi ved, at mange pårørende er optaget af, at beboerne oplever et miljøskift mellem botilbud og dagtilbud.

Generelt giver det en masse nye muligheder, når dagtilbuddet får hjemme i samme bygning som boligerne. Der bliver for eksempel mulighed for flere fælles aktiviteter og en bedre og mere fleksibel udnyttelse af værkstedernes mange muligheder.

Vi vil selvfølgelig se på, hvordan vi gennem indretning af de fysiske rammer kan skabe en oplevelse af at bevæge sig fra et sted til et andet, selvom det er indenfor samme bygning.

Vi arbejder med alle de gode inputs vi har fået i processen, og miljøskiftet i hverdagen vil have et stort fokus når vi flytter ind og taget bygningerne i brug. Får vi glæde af koncertsalen og sportshallen?

Ja, vi forestiller os, at både bo- og dagtilbuddet kan få glæde af koncertsalen og sportshallen.

Vi synes, det er oplagt, at beboerne benytter tilbuddene, da de ligger lige ved siden af. Hvilke muligheder og tilbud er der i lokalområdet?

Beboerne bliver en del af et livligt lokalmiljø.

I området omkring det nye bo- og dagtilbud ligger der en folkeskole, et plejecenter, et villakvarter, Skovlunde Bypark og Skovlunde Centret. Lokalområdet byder derfor på mange muligheder for spændende aktiviteter. 

Bliver der flere pladser i dagtilbuddet Krumtappen?

Dagtilbuddet Krumtappen får mere plads i de nye rammer.

Derudover forventer vi at udvide tilbuddet, men det endelige antal er der ikke taget stilling til endnu.

Andre relevante sider

Kontakt

Centerchef 
Eva Borg

4477 2921

E-mail