Byggeplaner

De kommende år ombygger vi UCC-huset i Skovlunde, så det kan bruges til nye formål. 

Det er et omfattende byggeprojekt, som forløber over flere etaper, og du kan følge med i planerne for byggeriet her. 

Siden er opdateret 4. april 2018.

Den overordnede projektplan er skitseret nedenfor og består af seks overordnede trin.

1.Idéoplæg
Et idéoplæg er det første skriftlige bud på, hvad det kommende byggeri skal indeholde

2.Byggeprogram
Byggeprogrammet er en udførlig beskrivelse af de krav, det kommende byggeri skal opfylde.

3.Udbud
Ejendommen skal bygges om, og det vil involvere en række af entreprenører og leverandører. Hvem disse firmaer bliver, afhænger af, hvem der byder på opgaven i forbindelse med det udbud, vi laver.

4.Projektbearbejdning
Visse dele af det samlede projekt skal viderebearbejdes, inden det bygges. Det vil sige, at tegningerne skal være så færdige, at det er muligt at bygge på baggrund af dem. 

5.Byggeperiode
I forbindelse med byggeperioden indrettes der en byggeplads.

Ombygningen vil betyde en ny ruminddeling, etablering af nye overflader (fx gulve), nye installationer etc.

6.Ibrugtagning
Så er vi klar til indflytning. Bygningen bliver som nævnt taget i brug over to omgange. Kasperskolen flytter først ind og et års tid efter følger bo- og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning.

Inden vi kunne gå i gang med forvandlingen af UCC-huset var det nødvendigt at klargøre bygningen. 

Der blev i første omgang foretaget en miljømæssig undersøgelse af de indvendige overflader. I den forbindelse blev der konstateret forekomster af PCB, tungmetaller og asbest, hvilket kan forekomme i bygninger af den alder.

Vi foretog derfor en grundig rensning af bygningen i samarbejde med en ekstern specialist. 

Nu afventer vi en ny miljøundersøgelse, der vil vise resultatet af klargøringen.

Der venter et stort og spændende arbejde, når vi går i gang med at ombygge UCC-huset til nye formål.

Vi tager fat på ombygningen af den sydlige fløj af bygningen som det første, da Kasperskolen flytter ind som de første.

Dernæst vil et boligselskab gå i gang med ombygningen af den fløj, der skal huse de kommende bo- og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning.

Se en oversigt over opdelingen af bygningen her

UCC-huset skal blive et godt hus for mange forskellige brugere. Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en opdeling af huset, som tager højde for dette på bedst mulig vis.

Se baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning her

Bo- og dagtilbud Bybjergvej
Opdelingen af huset understøtter det nye bo- og dagtilbuds muligheder for aktiviteter for brugerne, samtidig med beboerne får moderne boliger. Rammerne for boligerne og fællesarealerne bliver tydelige, og det giver muligheder for et rigt socialt liv med venskaber på tværs af boliggrupperne.

Beboerne får adgang til den fine koncertsal og glæde af de ugenerte grønne arealer.

Kasperskolen
Den sydlige del af bygningen er dedikeret til specialskolen Kasperskolen. Børnenes udfordringer stiller særlige krav til rammerne, og det tages der højde for ved indretningen. 

Kasperskolens aktiviteter samles i den ene ende af bygningen, og det giver en god rytme i hverdagen. 

Koncertsalen
Borgerne får en ekstra koncert- og foredragssal, der egner sig godt til mindre opsætninger, intime koncerter og foredrag.

Koncertsalen får et nyt foyerområde med toiletter og et tekøkken, så det bliver muligt at tilbyde forfriskninger i forbindelse med aktiviteterne i salen. Koncertgæsterne får også direkte adgang til koncertsalen fra gaden, hvilket gør den langt mere brugervenlig.

Andre relevante sider

Kontakt

Ejendomschef 
Mads Bo Bojesen

2069 1272

E-mail