Byggeplaner

De kommende år forvandler vi den tidligere UCC-bygning i Skovlunde til et moderne multihus.

Det er et omfattende byggeprojekt, som forløber over flere etaper, og du kan følge med i planerne for byggeriet her. 

Siden er opdateret 28. september 2017.

Den overordnede projektplan er skitseret nedenfor.

Projektplanen for multihuset
Projektplanen består af seks overordnede trin.

Vi har beskrevet de seks trin her, 

Bemærk at projektplanen for bo- og dagtilbud ser lidt anderledes ud, da den indeholder flere trin. Projektplanen for bo- og dagtilbud kan du se her.

1.Idéoplæg
Et idéoplæg er det første skriftlige bud på, hvad det kommende byggeri skal indeholde

2.Byggeprogram
Byggeprogrammet er en udførlig beskrivelse af de krav, det kommende byggeri skal opfylde.

3.Udbud
Ejendommen skal bygges om, og det vil involvere en række af entreprenører og leverandører. Hvem disse firmaer bliver, afhænger af, hvem der byder på opgaven i forbindelse med det udbud, vi laver.

4.Projektbearbejdning
Visse dele af det samlede projekt skal viderebearbejdes, inden det udbydes, og/eller inden det bygges.

5.Byggeperiode
I forbindelse med byggeperioden indrettes der en byggeplads.

Vi starter med at nedrive de gamle dele af bygningen, som ikke skal bevares, og derefter bygger vi nye dele til.

Nybyggeriet vil formentlig betyde en ny ruminddeling, etablering af nye overflader (fx gulve), nye installationer etc.

6.Ibrugtagning
Så er vi klar til indflytning. Bygningen bliver som nævnt taget i brug over to omgange. Kasperskolen flytter først ind og et års tid efter følger bo- og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning.

Inden vi går i gang med ombygningen, skal vi først klargøre bygningen.

Der er i første omgang foretaget en miljømæssig undersøgelse af de indvendige overflader. I den forbindelse er der konstateret forekomster af PCB, tungmetaller og asbest, hvilket kan forekomme i bygninger af den alder.

Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. 

Første skridt er derfor en grundig rensning af bygningen. Det er en opgave, Ballerup Kommune påtager sig i samarbejde med en ekstern specialist inden for dette felt. Vi har valgt Sweco som vores rådgiver, og de hjælper os med at finde den rette specialist.

Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvordan vi renser bygningen bedst muligt.

De første undersøgelser viser, at omfanget PCB er større, end vi fik oplyst ved købet af bygningen. Vi renser bygningen grundigt, så  den lever op til de krav, som Sundhedsstyrelsen har for et godt indeklima.

Den grundige klargøring påvirker tidsplanen for ombygningen.

Vi regner lige nu med, at det minimum forlænger byggeprocessen med et halvt år. Den forventede indflytning for Kasperskolen bliver sommeren 2018 og for bo- og dagtilbud bliver det årsskiftet 2019/2020.

Klargøringen påvirker ikke budgettet for ombygningen, da pengene til dette kommer fra et særskilt budget. Vi er i dialog med sælgeren af bygningen om betaling af regningen for klargøringen. 

Der venter et stort og spændende arbejde, når vi går i gang med at forvandle den tidligere UCC-bygning til et moderne multihus.

Vi tager fat på ombygningen af den nordlige fløj af bygningen som det første, da Kasperskolen flytter ind som de første.

Dernæst vil et boligselskab gå i gang med ombygningen af den fløj, der skal huse de kommende bo- og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning.

Du kan se en foreløbig plantegning over opdelingen af bygningen her.

 

 

Kommunalbestyrelsen har i august vedtaget en ny fordeling af arealet i multihuset. Den nye indretning tager i endnu højere grad højde for, at multihuset bliver et godt hus for de mange forskellige brugere, så de får et fint naboskab. 

Bo- og dagtilbud Bybjergvej
Den nye indretning understøtter på endnu bedre vis det nye bo- og dagtilbuds muligheder for aktiviteter for brugerne, samtidig med beboerne får mere moderne boliger. Rammerne for boligerne og fællesarealerne bliver tydeligere, og det giver bedre muligheder for et rigere socialt liv med venskaber på tværs af boliggrupperne, når de bliver samlet under ét tag.  

Samtidig får beboerne bedre adgang til den fine koncertsal og større glæde af de grønne arealer, som bliver mere ugenerte, da indgangen til koncertsalen flyttes.  

Kasperskolen
Den sydlige del af multihuset bliver dedikeret til specialskolen Kasperskolen. Børnenes udfordringer stiller særlige krav til rammerne, og det tages der højde for ved indretningen. 

Alle Kasperskolens aktiviteter bliver samlet i den ene ende af bygningen, og det giver en bedre rytme i hverdagen. 

Koncertsalen
Med det nye multihus får borgerne også en ekstra koncert- og foredragssal, der egner sig godt til mindre opsætninger, intime koncerter og foredrag.

Med den nye indretning får koncertsalen egne toiletter og et tekøkken, så det bliver muligt at tilbyde forfriskninger i forbindelse med aktiviteterne i salen. Koncertgæsterne får også direkte adgang til koncertsalen fra gaden, hvilket gør den langt mere brugervenlig.

Andre relevante sider

Kontakt

Ejendomschef 
Mads Bo Bojesen

2069 1272

E-mail