Fakta om UCC-huset

Oversigtskort UCC huset

Foto: Oversigt over fremtidig fordeling af funktioner i UCC-huset.
En enig kommunalbestyrelse købte i sommeren 2016 den tidligere UCC-bygning i Skovlunde. Med sine mange kvadratmeter, gode faciliteter, og centrale beliggenhed er bygningen et rigtig godt køb.

Skovlunde bymidte gennemgår en spændende udvikling i de kommende år. Set i det lys giver det god mening også at puste nyt liv i en velplaceret bygning til glæde og gavn for borgerne.Vi laver en ombygning af det eksisterende hus, og forvandler det til et moderne hus, der kan bruges til flere formål. Borgere, brugere, medarbejdere og øvrige interessenter får selvfølgelig mulighed for at give deres input til forvandlingen undervejs.Kasperskolen flytter ind på adressen og det samme gør vores tilbud for voksne med særlige behov. Huset har også en koncertsal, som både beboere og brugere af huset samt offentligheden får glæde af. Det bliver et hus med masser af aktiviteter og et nyt samlingssted for alle borgere i Ballerup Kommune.Opdateret 15. marts 2018.

Fakta om UCC-huset

Adressen er Bybjergvej 25/Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde

Den tidligere ejer af bygningen er Professionshøjskolen UCC (indtil 2008 kendt som KDAS)

Bygningen har tidligere huset professionshøjskolen UCC og er derfor indrettet til undervisningsbrug. Huset har i dag flere undervisningslokaler, en sportshal, to små gymnastiksale, en sal til foredrag, et bibliotek samt en kantine.

Opdateret 10. november 2017.

Arealet består af en grund på ca. 50.000 m2 og en bygning på ca. 14.000 m2

Den offentlige vurdering lød i 2014 på 122.000.000 kr..Heraf  er grundværdien  27.472.500 kr.

Prisen for bygningen er 53 mio. kr., svarende til ca. 3.800 kr. pr. kvm.

Parkering:

I dag er der en stor parkeringsplads med plads til cirka 150 biler.

Trafik:

Set i forhold til den hidtidige anvendelse bygningerne, så er der ikke noget der tyder på, at den fremtidige anvendelse vil ændre nævneværdigt på mængden af trafik i området.Som besøgende eller bruger kan man hurtigt komme til og fra ejendommen, da den ligger i kort afstand til Ballerup Boulevard. Der er desuden busforbindelser fra Skovlunde Station - bus nr. 145 (fremme på 4 min) og 142 (fremme på 9 min).

Andre relevante sider

Kontakt

Ejendomschef 
Mads Bo Bojesen

2069 1272

E-mail