Sporarbejde 2018

s togBanedanmark går i foråret 2018 i gang med en større udskiftning af sporene på S-banen mellem Valby og Frederikssund. Udskiftningen indebærer, at både skinner og sveller skal skiftes i begge af banens spor. 

Arbejdet medfører en fuldstændig lukning af banen i begge retninger i flere perioder, og arbejdet vil berøre beboerne langs S-banen og de mange, som benytter toget.

Vi har herunder samlet en række nyttige links til sider, hvor du kan finde mere information om sporarbejdet, få tips til samkørsel, cykelplanlægning mm.

Banedanmark har lavet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektet, se tidsplan, et kort over arbejdet mm.

Siden bliver løbende opdateret. Du finder hjemmesiden her: https://bane.dk/Borger/Baneprojekter/Valby_Frederikssund

 

På www.rejseplanen.dk kan du se køreplanerne for S-togsbusserne i forårshelligdagene.

Køreplanerne for sommerperioden bliver først tilgængelige i løbet af marts 2018.

På billedet herunder kan du se, hvordan de forskellige S-togsbus-linjer betjener de enkelte stationer henholdsvis om dagen og om natten.  

 s togs linjer

Overvejer du at cykle helt eller delvist, når S-banen lukker til sommer? 

På supercykelstier.dk kan du se en beskrivelse af alle supercykelstierne, inklusiv Frederiksund-, Ring4- og Værløseruterne, som alle går gennem Ballerup Kommune.

På supercykelstier.dk finder du også et link til CykelPlanen App, der udregner den hurtigste rute for dig. App´en kan bruges både til android og IOS.

Overvejer du samkørsel, når S-banen lukker til sommer, kan du finde nogen at køre sammen med på www.pendlernet.dk

Banedanmark har lavet Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/valbyfrederikssund/, hvor de løbende fortæller om sporarbejdet.

Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har lavet Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/Togstop18/ . Formålet er at samle relevant information til brug for de pendlere, der i forår og sommeren må undvære S-togslinierne C og H. Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen er en gruppe frivillige pendlerrepræsentanter. Bemærk: Det er kun en supplerende service i forhold til den officielle information fra Banedanmark, DSB og Movia/DOT. 

 

Den 8. februar
Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen og Ballerup Kommune inviterer til orienteringsmøde torsdag den 8. februar kl. 17.00-19.00 i Atriet på Ballerup Rådhus. Ballerup Kommune byder på sandwich og vand til de fremmødte. 

Dagsorden:
1. Velkomst ved Per Mortensen, medlem af teknik- og miljøudvalget,  og Torben James Jensen, Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen
2. Baggrund og fakta om sporspærring ved Banedanmark ved Varun Sivapalan og Niels Thougård Pedersen,        Banedanmark
3. Kommunikation og information af borgere ved Melissa Fugl, Banedanmark
4. Kort pause
5. Erstatningskørsel med S-togsbusser ved Søren Møller, DSB 
6. Forstærkning af Movias busruter ved Poul Bayer, Movia
7. Kommunikation og information af passagerne ved Tony Bispeskov, DSB
8. Mobilitetstiltag – Afprøvning af nye transportvaner ved Tina Wexøe Ertbjerg, Ballerup Kommune
9. Spørgsmål 

Næste orienteringsmøde holdes efter planen i løbet af maj 2018

Kontakt

Team Mobilitet

41 75 01 70

E-mail