Søg tilladelse til indkørsel

Hvis du skal have etableret en ny adgang til din ejendom (ind- og udkørsel) eller ændret den nuværende adgang fra din private ejendom til vejen, skal du have en tilladelse af kommunen. Det er for at sikre, at adgangen udføres trafikalt forsvarligt

 

Adgang

En vejtilslutning eller fysisk etableret adgang fra en ejendom eller fra en privat fællesvej/-sti til en offentlig vej.

Det kan være til kørende, gående, cyklende og ridende adgang.

Parcelhusgrunde

Adgange på op til 3 meters bredde kan normalt tillades.

Dobbelte adgange kan normalt tillades i en bredde på 6 meter.

Erhvervsgrunde

Adgange på mere end 3 meter, kan normalt tillades for erhvervsgrunde. 

Generelt

Center for By, Erhverv og Miljø, Team Mobilitet vurderer ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt og vejteknisk synspunkt, om bredden og placeringen af adgangen kan tillades.

For yderligere spørgsmål kontakt Team Mobilitet:

Mail: c-bem-mobilitet@balk.dk

Telefon: 4175 0170

Ønsker du at etablere, udvide eller flytte din adgang, skal du sende os en ansøgning.

Er du i tvivl om vejstatus, kan du se det på kortet her

Links til ansøgningsskema

Ansøgning om adgang til privat fællesvej

Ansøgning om adgang til offentlig vej

Tegning

kortet kan du finde din matrikel og indtegne den ønskede adgang og gemme som pdf under print fanen.

Det er også muligt at benytte Google Maps for at illustrere placeringen. Du skal stadig gemme som pdf.Tegningen skal du uploade med din ansøgning.

Tegningen skal indeholde den præcise placering af adgangen og mål. Se eksempel nedenfor:

Når du vil etablere, flytte eller udvide en adgang, er det vigtigt, at trafiksikkerheden er i orden. Derfor skal du søge tilladelse.

Du skal selv betale for at få lavet en adgang. Du skal også selv kontakte den entreprenør, der skal udføre arbejdet.

Når Center for By, Erhverv og Miljø behandler sager om adgange, skelner vi mellem offentlige veje og private fællesveje. Derfor er der to ansøgninger at vælge imellem, når du skal søge om tilladelse.

Er du i tvivl om vejstatus, kan du se det på kortet her

Offentlig vej

Tilladelse til etablering af adgang til offentlig vej og sti bliver givet efter Vejloven.

Privat fællesvej

Tilladelse til etablering af adgang til privat fællesvej og sti bliver givet efter Privatvejsloven.

Adgang til offentlig vej

Ansøgninger om adgange til en offentlig vej behandles efter Vejlovens kapitel 6 Adgangsforhold til offentlige vej

Adgang til privat fællesvej

Ansøgninger om adgange til en privat fællesvej behandles efter Privatvejslovens kapitel 8 Vejudlæg, vejanlæg og tildeling af vejrettigheder