Overkørsel til vej

En overkørsel er i daglig tale en indkørsel, opkørsel, rampe eller lignende.

Her kan du søge om at etablere, udvide, flytte eller nedlægge en overkørsel til en kommunevej eller privat fællesvej:

Parcelhusgrunde
Overkørsler på op til 3 meters bredde kan normalt godkendes.
Dobbelte overkørsler godkendes i en bredde på 6 meter.

Erhvervsgrunde
Overkørsler, der er bredere end 3 meter, kan tillades for erhvervsgrunde. 

Ønsker du at etablere, udvide, flytte eller nedlægge en overkørsel til en kommunevej eller privat fællesvej, skal du sende ansøgning til:

Ballerup Kommunemt-park-vej@balk.dk

Ansøgningen skal indeholde disse oplysninger:

  • Ejendommens adresse, matr. nr. og ejerlav
  • Kontaktoplysninger
  • Type (ny overkørsel, udvidelse, flytning eller nedlæggelse)
  • Overkørslens ønskede bredde
  • Placering af overkørsel
  • Tegning med angivelse af afstand mellem overkørsel og skel

Balkort kan du finde din matrikel og indtegne den ønskede overkørsel.

Tegningen skal du vedlægge din ansøgning.

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

4477 2000

mt-park-vej@balk.dk