Materielopstilling

For at søge om tilladelse til opstilling af containere, mandskabvogne, byggematerialer og andet på offentlige veje og private fællesveje, skal du benytte den digitale løsning på rov.vd.dk

Ballerup bymidte renoveres for tiden. Læs mere her: Ballerup bymidte

16. juni 2020

Udvidede muligheder for udeservering uden tilladelse

I denne corona-tid er der øgede krav til afstand mellem kunderne på cafeer, restauranter og barer, og der kan være et øget pladsbehov til udeservering.

Derfor stiller Ballerup Kommune frem til den 1. september 2020 ikke krav om at caféer, restauranter og barer indhenter en tilladelse til at stille borde, stole og bænke op i forbindelse med udeservering,  forudsat at nedenstående krav overholdes.

Hvis man ønsker udeservering efter den d. 1. september 2020, skal man sende en ansøgning via dette link: https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/tilladelse-til-brug-af-vejareal-0/materielopstilling

Denne undtagelse gøres jf. Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal BEK nr. 1475 af 03/12/2015 § 1 stk. 2+3.

Kravene for opsætning af udeservering er:

På Centrumgaden og Stationsvej må der ikke opsættes borde, stole og bænke (materiel) på kørebanen, der skal altid opretholdes en fribredde på 4,8 meter til brandvej.

På andre vej skal der altid friholdes et gangareal på minimum 1,3 meter på fortov, og der må ikke opstilles materiel på cykelsti eller vejareal.

På alle arealer er det ejer af restauranten, cafeen eller baren der er ansvarlig for, at materiellet ikke er til fare eller ulempe for trafikken eller laver skade på belægningen 

For at imødekomme en sagsbehandlingstid på max. 10 hverdage, skal følgende krav overholdes:Container og mandskabsvogn
  • Kort med præcis placering af materiellet
  • Fotodokumentation af lokaliteten for placering
  • Oplysninger om størrelse på materiellet
  • Afmærkningsplan valgt eller vedhæftet
For ansøgning på private fællesveje, skal der tillægges 10 hverdage i sagsbehandlingstid
 
Afmærkning af container og mandskabsvogn
 

For at søge om tilladelse til råden over vej på offentlige veje og private fællesveje, skal du benytte den digitale løsning på rov.vd.dk

Ansøgning om tilladelse til råden over vej - materielopstilling

Kontakt

Mia Marie Källberg

4175 0170

Graveansøgning