Trafiksikkerhed

Du kan færdes sikkert på vejene i Ballerup, for der er taget hånd om trafiksikkerhed, -støj og -hastighed.

Læs mere her:

Målsætning med Ballerups trafiksikkerhedsplan er at:

 • bidrage til at opnå nationale mål om at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken
 • forebygge trafikuheld ved at iværksætte en række initiativer
 • øge trygheden for cyklister og fodgængere

Prioriterede indsatser i 2013-2016 er:

 • veje med høj uheldsrisiko
 • utryghed på veje uden cykelsti
 • Trafikantadfærd og transportvaner
 • vedligeholdelse af veje
 • udformning af byrum og veje

Trafiksikkerhedsplan (2013-2016)

Hastighedsplanen gennemgår kommunens vejnet med henblik på:

 • hastighed
 • utryghed
 • færdselsuheld
 • vejtrafikstøj

Hastighedsplanen indeholder en lang række forslag til forbedringer af vejnettet.

Kommunen arbejder på udbedringerne frem mod 2020.

Støjhandlingsplanen omhandler bekæmpelse af trafikstøj og indeholder blandt andet en oversigt over støjreducerende tiltag, som allerede er indført i Ballerup kommune.

Støjhandlingsplan (2013-2018)

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

41 75 01 70

c-bem-mobilitet@balk.dk