Trafiksikkerhed

Du kan færdes sikkert på vejene i Ballerup, for der er taget hånd om trafiksikkerhed, -støj og -hastighed.

Læs mere her:

Målsætning med Ballerups trafiksikkerhedsplan er at:

 • bidrage til at opnå nationale mål om at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken
 • forebygge trafikuheld ved at iværksætte en række initiativer
 • øge trygheden for cyklister og fodgængere

Prioriterede indsatser i 2013-2016 er:

 • veje med høj uheldsrisiko
 • utryghed på veje uden cykelsti
 • Trafikantadfærd og transportvaner
 • vedligeholdelse af veje
 • udformning af byrum og veje

Trafiksikkerhedsplan (2013-2016)

Hastighedsplanen gennemgår kommunens vejnet med henblik på:

 • hastighed
 • utryghed
 • færdselsuheld
 • vejtrafikstøj

Hastighedsplanen indeholder en lang række forslag til forbedringer af vejnettet.

Kommunen arbejder på udbedringerne frem mod 2020.

Hastighedsplan (2015-2020)

Støjhandlingsplanen omhandler bekæmpelse af trafikstøj og indeholder blandt andet en oversigt over støjreducerende tiltag, som allerede er indført i Ballerup kommune.

Støjhandlingsplan (2013-2018)

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

Send en sikker besked

41 75 01 70

c-bem-mobilitet@balk.dk