Udsatte får hurtigere hjælp i FRONTEN

samtale
3. april 2018

Fra 3. april får borgere med sociale og psykiske udfordringer deres ”egen” frontdør at banke på, når de har brug for håndsrækning fra Ballerup Kommune. Og bag døren er der hurtigere hjælp at hente

De fleste mennesker drømmer om at kunne klare sig selv. Men nogen har brug for en ekstra håndsrækning for at komme dertil. Og hjælpen er i FRONTEN.

FRONTEN er navnet på en ny fysisk indgang til Ballerup Kommune, hvor borgere med psykiske og sociale udfordringer, der ikke i forvejen får hjælp fra kommunen, kan komme direkte ind fra gaden og få hurtig hjælp.

-  Det kan være alt fra hjælp til at søge ind på en uddannelse, klare en hverdag med social angst, komme ud af misbrug, søge bolig eller håndtere huslejerestancer, forklarer Sune Blom teamleder i FRONTEN.

- Tidligere har man skullet igennem en tidskrævende og omfattende visitationsprocedure, hvis man skulle have hjælp fra kommunen. Vi vender nu bøtten og bruger i langt højere grad tid og ressourcer på hurtigt at hjælpe borgerne med det, de selv synes er deres udfordring, fortæller Sune.

Ingen skal gå forgæves
Når en borger med sociale og psykiske udfordringer kommer til FRONTEN, bliver de mødt af en medarbejder, der spørger ind til, hvad det er, de gerne vil forandre i deres liv.

Hjælpen spænder bredt fra en enkelt vejledende samtale til et aktivitetsforløb på op til et halvt år, der kan blive sat i gang umiddelbart efter det første møde i FRONTEN. Og ingen skal gå forgæves.

- Vores udgangspunkt er, at det er borgeren selv, der er specialist i sit eget liv. Vi tager derfor afsæt i deres egne håb og drømme, når vi sammen finder frem til et forløb, der skal være med til at skabe den forandring, de ønsker i deres liv, fortæller Sune Blom.

Han suppleres af Ann Dorte Ahrenskjær, der er leder af Brydehuset i Ballerup Kommune, som FRONTEN hører ind under.

- Samarbejdet med borgeren er det centrale omdrejningspunkt i FRONTEN, og det handler om at aktivere borgerens egne ressourcer, så de får mulighed for at leve så uafhængigt og selvstændigt som overhovedet muligt. Og ingen skal gå forgæves, når de kommer til FRONTEN, fastslår hun.

Viser det sig, at der er behov for mere hjælp, end FRONTEN kan tilbyde, hjælper medarbejderne borgeren med at få startet den almindelige visitationsproces op.

Her finder du os
Fronten åbner den 3. april i lokaler på Parkvej 10.

Du kan både komme ind direkte fra gaden og kontakte os telefonisk for at få rådgivning eller lavet en plan for et aktivitetsforløb. Vores telefonnr. er 4477 3443

Når du kommer til Fronten, vil du blive mødt af en af vores syv medarbejdere, der har en baggrund som socialrådgivere, socialpædagoger og mentorer. 

Du kan læse mere om FRONTEN på ballerup.dk/fronten