Udstrakt hånd: COVID-19-hjælp på vej til foreningslivet

badminton
11. november 2020

De frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune ser ud til at kunne søge om økonomisk støtte, hvis de på indtægtssiden er blevet ramt af COVID-19-restriktionerne

Færre medlemmer, nedlukninger, forsamlingsforbud og et hav af aflysninger. COVID-19-virus har gjort livet surt for foreningerne i Ballerup Kommune, men nu er der en smule lys for enden af tunnelen.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget har nemlig indstillet til Økonomiudvalget, at de frivillige folkeoplysende foreninger skal kunne søge om økonomisk støtte, hvis den enkelte forening er blevet økonomisk ramt af de mange corona-restriktioner, der har været i løbet af 2020. 

- Nogle af vores frivillige folkeoplysende foreninger er hårdt ramt af COVID-19-restriktionerne. De har mistet kontingentindtægter, og andre indtægtsmuligheder for dem er ikke-eksisterende, og så er det altså svært at drive en forening. Mange af dem får en del af deres indtægter ved arrangementer eller ved at hjælpe til ved Kræmmerfestivalen og lignende. De muligheder er pt. væk, siger Charlotte Holtermann, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune.

1,8 millioner kroner er i spil

Det er ubrugte pulje- og driftsmidler på kultur- og fritidsområdet, som er i spil som økonomisk støtte til de frivillige folkeoplysende foreninger. En opgørelse viser, at der er tale om et beløb på cirka 1,8 millioner kroner, som foreningerne vil kunne søge.

- Det endelige beløb skal naturligvis godkendes i Økonomiudvalget, men der er enighed blandt alle partier om at støtte foreningslivet i denne svære tid, og det er jeg naturligvis meget glad for, siger Charlotte Holtermann.

Foreningerne skal leve op til en række udvalgte kriterier for at kunne søge økonomisk COVID-19-hjælp. Ansøgningsskemaerne er allerede sendt ud.

Økonomiudvalget behandler sagen den 24. november 2020.

Det frivillige folkeoplysende foreningsliv omfatter idrætsforeninger og foreninger med fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år.