Udvikling af Baltorpplænen sendes nu i høring

luftfoto
23. februar 2021

Baltorpplænen skal udvikles til et attraktivt område, der giver endnu mere liv, handel og mennesker i midtbyen af Ballerup. Der bliver plads til klimapark, campus, kultur- og foreningsliv og nye boliger – og det skal stå færdigt ved udgangen af 2024.

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget at sende lokalplanen for et nyt byudviklingsprojekt på Baltorpplænen i Ballerup i høring. 
Det er et vigtigt byudviklingsprojekt i Ballerup bymidte. Arealet, som ligger mellem Ballerup Centret og Baltoppen, skal omdannes til et nyt område, der både består af en klimapark, et uddannelsescampus, bygninger til kultur, idræt og foreninger og omkring 400-450 boliger. 

- Vi har i Kommunalbestyrelsen en vision for Ballerup Kommune frem mod 2029. Vi vil være en stærk uddannelsesby, hvor de unge kan få en god uddannelse. Vi vil have stærke fællesskaber i forenings- og kulturlivet. Og der skal være grønne og sunde rammer om familielivet og forskelligartede boligformer. 
Borgerne skal inddrages og involveres, så vi er sikre på, at det nye område lever op til Kommunalbestyrelsens vision. Men vigtigst af alt, at området bliver attraktivt og bidrager til liv i byen og gør det til et sted, man har lyst til at være, siger borgmester Jesper Würtzen.

Styr på regnvandet og et åndehul i byen

Sideløbende med at lokalplanen sendes i høring i en periode på otte uger, bliver borgerne opfordret til at komme med deres forslag til, hvad den nye, 14.000 m2 store klimapark skal byde på.  

- Klimaparken skal kunne opsamle og håndtere regnvand, men den skal også være en park, man har lyst til at bruge som borger og gæst i byen. Hvad der gør parken til et rekreativt og indbydende åndehul med en mangfoldig natur, vil vi meget gerne spørge borgerne om. Derfor vil vi snarest muligt sætte en proces i gang, hvor man kan komme med sine ideer og forslag. Efter sommerferien vil vi bede nogle landskabsarkitekter give deres bud på, hvordan klimaparken kan anlægges, og her vil borgernes forslag indgå i arkitekternes arbejde, siger Hella Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget.  

Liv i centrum gavner butikkerne

Placeringen tæt på Ballerup Station gør området attraktivt for dem, der skal uddanne sig på det nye campus, hvor NEXT og forventeligt også TEC skal flytte ind. Flere unge mennesker i centrum vil tage del i kulturlivet og forøge handlen i byen – det samme vil de borgere, der flytter ind i de nye lejligheder. Forventningen er, at omkring 800 borgere vil flytte ind i området, og det vil kunne mærkes på omsætningen i butikkerne. En fremgang, der vurderes til omkring halvdelen af omsætningen i et supermarked og i en-to butikker. Der bliver naturligvis sørget for, at der er det nødvendige antal parkeringspladser til både bolig og de øvrige, der skal bruge området. 
 
- Jeg glæder mig over, at vi har muligheden for at løfte Ballerup bymidte med dette projekt. Kombinationen af moderne boliger, uddannelse, klimapark og kulturfaciliteter gør det til noget særligt, siger Jesper Würtzen.
 
Grunden på Baltorpplænen kommer nu i udbud, og det forventes at den er solgt til juni, hvorefter den nye ejer skal i gang med at projektere byggeriet, så lokalplanen for Baltorpplænen kan føres ud i livet. 
 
baltorpplænen
 
Illustration jvf. skitse i lokalplanen.
 

FAKTA om projekt Baltorpplænen 

Når byudviklingsprojektet på Baltorpplænen står færdigt 2024 vil det bestå af:
- 14.000 m2 klimapark
- 7.000 m2 campusområde til NEXT og med mulighed for at TEC flytter ind
- Cirka 400-450 lejligheder. 
- 1.400 m2 til kultur- forenings- og idrætsaktiviteter