Valg til Grønt Råd den 1. november

Onsdag den 1. november afholdes der valg til Grønt Råd i Ballerup Kommune
11. oktober 2017

Vil du præge de grønne tiltag i Ballerup Kommune? Stil op, eller vær med til at vælge nye medlemmer, når vi onsdag den 1. november afholder valg til Grønt Råd.

Grønt Råd i Ballerup Kommune er et forum, hvor borgere, foreninger og byrådspolitikere drøfter, rådgiver og kommer med idéer til, hvordan Ballerup bliver en grønnere kommune. Du kan læse alt om rådets grønne arbejde på groent-raad-ballerup.dk

Vi afholder valg til Grønt Råd onsdag den 1. november fra kl. 19.00 på Ballerup Rådhus. Du kan enten selv stille op, eller du kan stemme på en af de kandidater, der deler dine synspunkter. På den måde får du indflydelse på den retning, kommunen skal udvikle sig inden for natur, bæredygtighed og miljøet generelt. 

Aftenen byder på velkomst af borgmester Jesper Würtzen, lækre forfriskninger og spændende oplæg fra tidligere byplanlægger og arkitekt Mads Boserup Lauritsen, som står bag det grønne initiativ TagTomat.

 

Om projektet TagTomat

I 2011 fik Mads Boserup Lauritsen en grøn idé. Han ville anlægge en fælles køkkenhave for beboerne på taget af et skraldeskur i den baggård på Nørrebro, hvor han bor. Initiativet blev så stor en succes, at Mads nu er rykket ud af baggården, og med opbakning fra Københavns Kommune forvandler han kedelige og grå pletter i byen til alt lige fra fortovshaver, parkeringshaver, taglandbrug til fælleshaver i flere store boligforeninger, der med lige så stort udbytte kan etableres på villavejen. Formålet er at skabe grønne fællesskaber.

Mads holder oplæg om fælleshaver i boligforeninger, på tagterrasser, på parkeringspladser og i skolegårde, og han viser, hvordan TagTomat har omdannet kedelige grå betonklodser på Rådhuspladsen og i Nyhavn til blomstrende fællesskabende bænke og klatrevægge under temaet "Terrorsikring med merværdi".

Se mere på Tagtomat.dk.