Valg til Seniorrådet

Valg til seniorråd
30. oktober 2017

I perioden 8.-22. november 2017 afholdes der valg til Seniorrådet

Der skal vælges syv medlemmer + suppleant til Seniorrådet.

Hvad er  Seniorrådet?
Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt formidler synspunkter mellem borgere og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Seniorrådet har høringsret i alle ældrepolitiske spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling og indenfor det sociale område.

Hvem kan stemme til Seniorrådsvalget?
Alle borgere, der er bosiddende i Ballerup Kommune og fyldt 60 år senest den 22. november 2017, kan stemme til Seniorrådsvalget.

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Hvornår foregår valget?
I perioden den 8. – 22. november 2017 afholdes der valg til Seniorrådet. Op til valget bliver der sendt valgmateriale ud til alle stemmeberettigede borgere. I valgmaterialet er der vejledning, valgavis, en stemmeseddel og en frankeret svarkuvert, som skal sendes retur til kommunen i stemmeperioden, som slutter den 22. november 2017, kl. 15.00.

Følgende kandidater stiller op til Senirrådet:
Annette Ankler, Skovlunde
Birte Kramhøft, Ballerup
Doris Børger, Ballerup
Henning Broman, Ballerup
Jørn Steen Jensen, Ballerup
Kurt Bidstrup, Skovlunde
Lillian Birthe Nielsen, Ballerup
Stephen Frank Mortensen

Resultatet af valget vil blive annonceret i Ballerup Bladet, ligesom der vil blive bragt en omtale af alle kandidaterne.

Mød dine kandidater
Du kan møde de opstillede kandidater til Seniorrådet mandag den 6. november 2017, kl. 17.00 i Reehs Baghus, hvor alle kandidater præsenterer sig og orienterer om, hvorfor de ønsker at stille op til Seniorrådet. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Dørene åbnes kl. 16.45.

Hvordan foregår valget?
Valget foregår alene ved brevafstemning. Du skal således ikke møde op på et valgsted.