Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord

I 2017 oprettes vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord
14. december 2016

I 2017 oprettes der et vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord. Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse af vandløb, kan indstille medlemmer.

Ballerup Kommune forventer at der bliver oprettet et vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord i 2017.

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan sende en anmodning om at få oprettet et vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord, samt indstille medlemmer og suppleanter.

Vandrådet vil bestå af 20 medlemmer. 

De organisationer der var medlemmer af det tidligere vandråd er orienteret. 

Anmodning og indstilling
Såvel anmodning om oprettelse af vandråd og indstilling af medlemmer og suppleanter til sendes til Ballerup Kommune.

Send anmodning og indstilling på mail til: mt-miljo@balk.dk

Tidsfrist
Anmodning og indstilling skal være Ballerup Kommune i hænde den 9. januar 2017.

Tidsfristen er sat under den forudsætning, at ”Bekendtgørelse om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb” er vedtaget inden
årets udgang.

Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte landskabsforvalter Michala Becker Ryttergaard på mail: micr@balk.dk