Vej- og asfaltarbejder i Ballerup Bymidte

Vejskilt, som angiver, at der er gravearbejde
8. september 2020

I løbet af september og oktober igangsætter Ballerup Kommune flere vejarbejder i Ballerup Bymidte, nogle samtidig med hinanden, med vejlukninger og trafikomlægninger til følge.

Vi udfører arbejdet nu, fordi vi i slutningen af september sammen med forsyningsvirksomheden Novafos sætter gang i et større renoveringsarbejde i Centrumgaden. Det er et arbejde, der kommer til at løbe i cirka halvandet år. Da en del af vejene og parkeringspladserne omkring bymidten er nedslidte, ønsker vi at udføre renovering af disse, inden arbejderne på Centrumgaden begynder, for at genere borgere og trafikanter mindst muligt.

Se en oversigt over vej- og asfaltarbejder på ballerup.dk/bymidte