Vejarbejde i krydset Ballerup Boulevard-Harrestrupvej-Lilletoften

Vejarbejde i krydset Ballerup Boulevard/Harrestrupvej/Lilletoften
15. juni 2020

Ballerup Kommune gennemfører en renovering af asfalten i krydset i perioden 22. juni-30. august.

Artiklen er opdateret den 21. juli (se ny tekst under første billede).

Det betyder, at store dele af krydset bliver gravet op. Dermed vil der være begrænsninger for, hvordan trafikanter kan køre gennem krydset. På kortet er vist de tilladte svingbevægelser, som vil være gældende fra den 22. juni og de næste 4-5 uger.

Vejarbejde i krydset Ballerup Boulevard/Harrestrupvej/Lilletoften

Opdateret tekst (21. juli):

Vi foretager arbejdet i to etaper.

Etape 2 går i gang den 27. juli.

Læs mere: Krydset Ballerup Boulevard-Harrestrupvej-Lilletoften åbner delvist 27. juli

Linje 142 bliver omlagt

Linje 142 bliver i samme periode i Skovlunde omlagt i retning mod Flintholm. Linje 142 kører fra Skovlunde Station til Torvevej og videre ad Bybjergvej, Ejbyvej og Hybenvænget, i stedet for – som normalt – ad Ballerup Boulevard og Harrestrupvej. På den midlertidige rute (markeret med gult) er der stoppested ved Plejecenter Rosenhaven og Skovlunde Skole (markeret med blåt).

Buslinje 142, midlertidig rute