Vi drikker vand fra Novafos

Nu kommer vores vand fra Novafos
4. juli 2017

Vandet er det samme, men selskabet bag er nyt. Fra 1. juli blev Novafos nyt vandselskab i ni sjællandske kommuner, herunder Ballerup Kommune.

Der kommer ikke til at ske ændringer med dit drikkevand, selvom vandselskabet nu hedder Novafos. Vandet, der kommer ud af din vandhane, vil blive hentet op fra samme kilde som før og blive renset i det samme vandværk. Alt spildevand vil også blive håndteret af Novafos.

Prisen på vandet forbliver den samme året ud.  Den fremtidige pris vil blive fastsat ud fra aktiviteterne i hver enkelt kommune, og vi kommer derfor ikke til at betale for eventuelle omkostninger i vores nabokommuner.

Formålet med at sammenlægge forsyningsselskaberne er at skabe en veldreven forsyning, som kan håndtere fremtidens store udfordringer på klimaområdet og løse opgaver på en smartere og mere effektiv måde. 

Foruden Ballerup dækker Novafos Allerød, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.