Vil du være domsmand eller nævning?

Se her hvordan du søger om at blive domsmand eller nævning i straffesager
3. januar 2019

Nu kan du ansøge om at blive domsmand eller nævning i straffesager. Sidste frist er den 25. februar.

Ballerup Kommune søger lige nu borgere, der har lyst til at være domsmænd eller nævninge i straffesager fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.
 
Som domsmand eller nævning bliver du indkaldt til at dømme i straffesager ved byretten eller landsretten sammen med andre domsmænd, nævninge og juridiske dommere.
 
For at komme i betragtning skal du være:
 • Mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden den 31. december 2023
 • Ustraffet med valgret til Folketinget
 • Bosiddende i Ballerup Kommune
 • Dansk statsborger og have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • Åndeligt og legemligt i stand til at varetage en lægdommers pligter.
   
Du kan ikke komme i betragtning, hvis du har et af følgende hverv:
 • Minister
 • advokat
 • advokatfuldmægtig
 • ansat i centraladministrationen, hos domstolene, anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet eller fængselsvæsenet
 • sognefoged eller en af folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.
De udvalgte ansøgere bliver optaget på en såkaldt "grundliste", som domstolene bruger, når de udpeger domsmænd eller nævninge i straffesager.
 
Hvis du allerede fungerer som nævning eller domsmand, eller er optaget på grundlisten for indeværende periode og ønsker at fortsætte, er du naturligvis også velkommen til at søge.
 
Læs mere om betingelserne og se hvordan du ansøger på www.ballerup.dk/grundlisten
 
Ansøgningsfristen er mandag den 25. februar 2019.