Borgerforslag

Log in med Nemlogin

Som borger i Ballerup Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker Kommunalbestyrelsen skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 450 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Ballerupborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 3 måneder efter det er oprettet.