Borgermillionen 2017

Borgermillionen i Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen har i 2017 afsat en million kroner til projekter, der er udtænkt af borgerne selv. Borgerne stemmer om alle projekter og er med til at fordele millionen på projekter i fire bydele.

Tak for nogle rigtig gode borgermøder rundt om i bydelene.

Alle vinderprojekterne er fundet og nu skal projekterne realiseres - i 2017.

Se vinderprojekterne længere nede 

Projekterne der vandt i Måløv - ialt 188.332 kr. til fordeling

 • 1 - Overdækket aktivitetsplads version 2.0 (en udvidelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Græsplænen syd for Måløvhøj Skole, afd. Måløv (syd for tandlægen)
  • Udførelse af version 1.0
  • Opførelse af skure
  • Se overdækket aktivitetsplads version 1.0 her www.vorestingsted.dk
  • Vandt 98.000 kr.
 • 2 - Discgolfbane
  • Naturparken foran Brydegården
  • Vandt 40.332 kr.
 • 3 - Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition (fortsættelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Projektet er for hele kommunen
  • Mentor Edition skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform
  • Se mere meremonitor.dk
  • Vandt 50.000 kr.

Projektet der vandt i Ballerup Syd - ialt 373.549 kr. til fordeling

 • #FordiKultur
  • En sammenlægning af 5 projekter:
   • Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition
   • Mødested for de unge, Baltorpplænen
   • Dans på Torvet
   • Aktiviteter på Kirkepladsen
   • Jazz på Torvet
  • Vandt 373.549 kr
 • Projekterne der er gået videre i Ballerup Nord - ialt 163.929 kr. til fordeling
 • Fællesskab- for de unge i Nord/Lundegården
  • Multibane eller parkourbane
  • Mellemtrinseleverne mangler aktiviteter til frikvartererne og i fritiden
  • Skovvejens Skole, afd. Vest
  • Vandt 163.929 kr.

Projekterne der er gået videre i Skovlunde - ialt 274.190 kr. til fordeling

 • Idrætsfaciliteter i Skovlunde Syd
  • Boldburet ved Skovlunde Skole, afd. Syd
  • Multifunktionel trætrappe
  • Renovering af nuværende installationer
  • Vandt 274.190 kr.

Borgermillionen har i 2017 temaet stærke fællesskaber.

Temaet kommer fra Ballerup Kommunes nye Vision 2029 - Vi skaber fremtiden sammen. I visionen indgår ønsket om: 

”Stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo.”

Hvis dit projekt falder ind under temaet stærke fællesskaber, kan du søge om penge til:

 • Fysiske projekter
 • Sociale arrangementer

Projekterne der er gået videre i Måløv

 • 1 - Overdækket aktivitetsplads version 2.0 (en udvidelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Græsplænen syd for Måløvhøj Skole, afd. Måløv (syd for tandlægen)
  • Belysning under overdækningen
  • Brænde- og opbevaringsskure i bagsiden af byggeriet, for projektets primære interessenter
  • Se overdækket aktivitetsplads version 1.0 her www.vorestingsted.dk
  • Pris på projekt: 188.332 kr.
 • 2 - Junglesti og frisbee-golfbane
  • Enten foran Måløvhøj Skole, afd. Måløv ved svømmehallen. Eller i Naturparken foran Brydegården
  • Forhindringsbane af naturmaterialer
  • Frisbee-golf bane med 9 kurve
  • Pris på projekt: 175.000 kr.
 • 3 - Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition (fortsættelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Projektet er for hele kommunen
  • Mentor Edition skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform
  • Se mere meremonitor.dk
  • Pris på projekt: 50.000 kr.

Projekterne der er gået videre i Ballerup Syd

 • 1 - Hænge ud sted for unge i Grantoften
  • På 'den gamle tennisbane' ved Baltorpskolen, afd. Grantoften, Platanbuen 1
  • Med bl.a. Parkour-bane, street-fodbold, basket, skater-rampe og hængekøjer
  • Det er et samarbejde mellem elevrådet på Grantofteskolen og Grantoftens Beboerforening
  • Pris på projekt: 370.000 kr.
 • 2 -Nyt mødested for de unge og Mere Monitor
  • Baltorpplænen
  • Shelter til at mødes i med strøm til musik og opladning af mobil
  • Pris på projekt: 80.000 kr.
  • Projektet er for hele kommunen
  • Mentor Edition skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform
  • Se mere meremonitor.dk
  • Pris på projekt: 373.549 kr.
 • 3 - Aktiviteter på Kirkepladsen i Ballerup, Musik og Dans samt Socialarrangementer
  • Kirkepladsen i Ballerup
  • Anskaffelse af telt til aktiviteter med Musik, Sang og Dans på Torvet
  • Styregruppen fordeler og styrer udlån
  • Pris på projekt: 90.000 kr.
  • Lydanlæg til Ballerup Motions linedance lektioner
  • I ugerne 27-32
  • Pris på projekt: 17.168 kr.
  • Frokostjazz i månederne maj-september
  • Miss Ballerup til en byfest
  • Pris på projekt: Ikke opgivet
 • 6 projekter blev til 3 projekter ved workshoppen

Projekterne der er gået videre i Ballerup Nord

 • 1 - Motions- og træningsområde Ballerup Nord, i den grønne trekant mellem Egebjerg og Digterparken
  • Grøn kile omkring Skovmarksskolen
  • Motionsredskaber til fri afbenyttelse
  • Placeringen er central i forhold til andre faciliteter
  • Pris på projekt: 163.968 kr.
 • 2 - Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition (fortsættelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Projektet er for hele kommunen
  • Mentor Edition skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform
  • Se mere meremonitor.dk
  • Pris på projekt: 50.000 kr.
 • 3 - Fællesskab- for de unge i Nord/Lundegården
  • Multibane eller parkourbane
  • Mellemtrinseleverne mangler aktiviteter til frikvartererne og i fritiden
  • Skovvejens Skole, afd. Vest
  • Pris på projekt: 155.694 kr.

Projekterne der er gået videre i Skovlunde

 • 1 - Skaterbaner i Skovlunde Bypark
  • På P-plads ved ny hal, Skovlunde Skole, afd. Syd
  • Tribune og bane
  • Pris på projekt: 274.190 kr.
 • 2 - Idrætsfaciliteter i Skovlunde Syd
  • Boldburet ved Skovlunde Skole, afd. Syd
  • Multifunktionel trætrappe
  • Renovering af nuværende installationer
  • Pris på projekt: 274.000 kr.
 • 3 - Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition (fortsættelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Projektet er for hele kommunen
  • Mentor Edition skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform
  • Se mere meremonitor.dk
  • Pris på projekt: 50.000 kr.

For at få del i borgermillionen, skal dit projekt:

 • være indenfor temaet fællesskab
 • være borgerdrevet – fra idé til udførelse og evt. vedligehold
 • være tilgængeligt og brugbart for alle i Ballerup Kommune
 • kunne realiseres i 2017

Som idémager skal du:

 • indsende din idé senest 1. maj 2017
   
 • deltage i én workshop i din bydel:
  • 09. maj 2017, kl 19-21:  Ballerup Nord, Rådhuset (lok. A3)
  • 10. maj 2017, kl 19-21:  Måløv, Måløv Kulturhus
  • 16. maj 2017, kl 19-21:  Skovlunde, Skovlunde Kulturhus
  • 17. maj 2017, kl 19-21:  Ballerup Syd, Ballerup Bibliotek
 • deltage i ét afstemningsmøde i din bydel:
  • 07. juni 2017, kl 19-21:  Ballerup Nord, Rådhuset - Atrium
  • 08. juni  2017, kl 19-21: Måløv, Måløv Kulturhus
  • 13. juni 2017, kl 19-21:  Skovlunde, Skovlunde Kulturhus
  • 15. juni 2017, kl 19-21:  Ballerup Syd, Rådhuset - Atrium
 • have adresse Ballerup Kommune
   
 • være over 6 år

Ansøg

 • 01. maj 2017, kl. 23:59:  Ansøgningsfristen udløber

Workshop

 • 09. maj 2017, kl 19-21:  Ballerup Nord, Rådhuset (lok. A3)
 • 10. maj 2017, kl 19-21:  Måløv, Måløv Kulturhus
 • 16. maj 2017, kl 19-21:  Skovlunde, Skovlunde Kulturhus
 • 17. maj 2017, kl 19-21:  Ballerup Syd, Ballerup Bibliotek

Tag din projekt-idé med til præsentation på workshoppen i din bydel. Her kan du videreudvikle din idé – og måske sammentænke den med en anden projekt-idé? 

Workshoppen afsluttes med en afstemning om hvilke projekt-idéer, der går videre til afstemningsmøderne i juni 2017.

Op til tre projekter kan stemmes videre fra hver bydel, som fortsætter i kampen om at få del i millionen.

Udstilling

 • De projekter der stemmes videre, kan udstilles på Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Kulturhus Skovlunde - alt efter hvilken bydel projektet er stemt videre i.

Arbejdsperiode

 • Fra præsentation på workshop til afstemningen i juni 2017.

Hvis dit projekt stemmes videre ved workshoppen, har du dermed en måned til at videreudvikle dit projekt.

Afstemningsmøde

 • 07. juni 2017, kl 19-21:  Ballerup Nord, Rådhuset - Atrium
 • 08. juni  2017, kl 19-21: Måløv, Måløv Kulturhus
 • 13. juni 2017, kl 19-21:  Skovlunde, Skovlunde Kulturhus
 • 15. juni 2017, kl 19-21:  Ballerup Syd, Rådhuset - Atrium

Du  præsenterer dit projekt igen på afstemningsmødet i din bydel.

I bydelene stemmes om hvilke projekter, der får del i Borgermillionen 2017, og dermed kan realiseres.

1.000.000 kr. fordeles mellem fire bydele - baseret på befolkningstallet.
 
​I 2017 fordeles Borgermillionen sådan her:
 
Ballerup Syd       373.549 kr.
Ballerup Nord     163.929 kr.
Skovlunde           274.190 kr.
Måløv                 188.332 kr.
I alt 1.000.000. kr.
 
Kort over 4 bydele, der kan få del i Borgermillionen

Kort over de fire bydele, der kan få del i Borgermillionen 2017

Hvem kan søge?
Du kan ansøge om Borgermillionen, hvis du:

 • har adresse i Ballerup Kommune
 • er over 6 år

Hvem kan stemme?
Du kan stemme om projekterne, hvis du:

 • møder op til borgermøde i din bydel
 • har adresse i bydelen, der stemmes om
 • er over 6 år

Hvordan stemmer jeg?

 • Du skal deltage i borgermødet fra start til slut
 • Dørene lukkes kl. 19.10
 • Stemmesedler udleveres ved fremmøde inden kl. 19.10
 • Afstemningen foregår efter præsentation af projekterne og spørgerunde
 • Stemmesedlerne afleveres i stemmeboksen, når punktet nås i programmet

Borgermillionen ruller for tredje gang i 2017. Forrige gang var i 2015 og første gang var i 2013.

Her kan du lade dig inspirere af vinderprojekter, der fik del i Borgermillionen i 2015:

 

 

11-årige Søren fik i 2015 en del af Borgermillionen til en skaterbane
 

Læs også om vinderprojekter, der fik del i Borgermillionen i 2013:

Kontakt

Ballerup Kommune

Mia Marie Källberg
Projektmedarbejder
på Borgermillionen

41 75 01 08