Borgermillionen 2018

Borgermillionen i Ballerup Kommune

Borgermillionen er et projekt, hvor Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har afsat en million kroner til realisering af de bedste projekt-ideer i Ballerups 4 bydele. Efter 3 omgange har de besluttet at fastholde Borgermillionen, for fortsat at styrke fællesskabet i bydelene.

Alle bydele har stemt om projekt-ideerne. Det er nogle gode projekter Ballerups borgere kan se frem til.

Længere nede kan du læse hvilket projekter der har vundet. Det kan du også på Facebook

Projekterne der vandt i Ballerup Syd - ialt 375.251 kr. til fordeling

Projekterne der vandt i Skovlunde - ialt 273.918 kr. til fordeling

 • 1 - Toilet og vand i Sømosen
  • Vandt 220.000
 • 2 - Haren i Ådalen
  • Vandt 53.918 kr.

Projekterne der vandt i Ballerup Nord - ialt 164.646 kr. til fordeling

Projekterne der vandt i Måløv - ialt 186.185 kr. til fordeling

 • Klatre aktivitet ved Måløv hallerne
  • Vandt 186.185 kr.

Tillykke til alle vinderne!

Ballerup Nord har 164.646 kr.

 • Fælleshaven Nordbuen 1
  • Økologisk fælleshave
  • Mellem Nordbuen/Pæremosevej/stien Birkemosevej
 • Shelteren som samlingspunkt
  • Etablering af ny shelter efter de to forrige nedbrændte
  • Placeres nord for Lundegården
 • App til vejledning i brugen af udendørs motionsudstyr i kommunen
  • Lær at bruge kommunens motionsudstyr

Ballerup Syd har 375.251 kr.

 • Udfordrende offentlig aktivitetsbane/træningsbane
  • Aktivitetsrum for alle
  • Ved Ballerup atletikstadion
 • Coding Pirates 3D print og VR model af Ballerup år 2029
  • Vivioner om Ballerup 2029
  • Droneoptagelser / 3D print / VR optimering / videoeditering
 • Parasolløsning og sommerscene til Dans På Kirketorvet
  • Overdækning på 216 kvm
  • En flytbar sommerscene bygget af det kommunale træværksted på Lindbjergvej 80

Skovlunde har 273.918

 • Haren i Ådalen
  • Harefamilie i træ til at klatre på
  • Bogbyttetræer og cykelstativ
  • Madpakkehuset i Harrestrup Ådal
 • Toilet og vand i Sømosen
  • Etablering af toilet og vand ved shelterne
 • Skovlunde byhaverne
  • Haven til Skovlunde Kulturhus
  • Byhaver til de borgere der bor i lejlighed
  • Inspiration til skoleklasser og evt. seniorer
 • Strandboldbane i Skovlunde Syd
  • På den gamle kuglestøderbane
  • Sandbane til aktiviteter som fx strand- volley, basker, håndbold, fodbold

Måløv har 186.185

 • Natur og Friluftsaktiviteter
  • På grunden med spejderhytten
  • Container til aktivitetskasser
  • Nyt bålhus med shelter
  • Toiletbygning
 • Fælles multifunktionelt foreningslokale på Brydegården
  • Renovering af køkken og sal
 • Klatrevæg i eller ved Måløv hallen
  • Alternativt en udendørs bevægelsesbane
1.000.000 kr. fordeles mellem fire bydele - baseret på befolkningstallet.
 
​I 2018 fordeles Borgermillionen sådan her:
 
Ballerup Syd       375.251 kr.
Ballerup Nord     164.646 kr.
Skovlunde           273.918 kr.
Måløv                 186.185 kr.
I alt 1.000.000. kr.
 
Kort over 4 bydele, der kan få del i Borgermillionen

Temaet kommer fra Ballerup Kommunes Vision 2029 - Vi skaber fremtiden sammen. I visionen indgår ønsket om: 

”Stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo.”

I den politiske aftale for 2018 er det besluttet, at fastholde Borgermillionen for at styrke fællesskabet i bydelene.

Der lægges derfor vægt på

 • at forslagene er realiserbare indenfor en kortere tidshorisont
 • at forslagene er nyskabende, så det ikke blot er videreførelse af eksisterende aktiviteter og byrumsinventar

For at få del i borgermillionen, skal dit projekt understøtte Vision 2029 – Vi skaber fremtiden sammen

Kriterierne for projekt-ideerne:

 • både aktiviteter og fysiske anlæg kan komme i betragtning
 • projekt-ideerne skal være nyskabende
 • projekt-ideerne skal være udført og indviet i 2018
 • projekt-ideen skal være borgerdrevet
 • projekt-ideen skal være forankret i den bydel der søges i for at fremme fællesskabet
 • der kan kun søges i den bydel du bor i
 • børns projekt-ideer skal have en voksen ansvarlig med

Når du sender din projekt-idé, skal den indeholde:

 • en projektbeskrivelse
 • et budget
 • en tidsplan
 • en videopræsentation til Facebooksiden 'Borgermillionen 2018'. Den sender du på borgermillionen@balk.dk

Facebook blive din projekt-idé lagt op, og du kan herefter promovere den og svare på spørgsmål fra andre borgere

 

Ansøg

 • Ansøgningsfristen er udløbet

Borgermøde

 • Tirsdag 03. april 2018 kl. 17-19: Ballerup Syd, Ballerup Hovedbibliotek, Sal 2
 • Torsdag 12. april 2018 kl. 17-19: Skovlunde, Skovlunde Kulturhus, Lokale 3
 • Tirsdag 17. april 2018 kl. 17-19: Ballerup Nord, Ballerup Rådhus, Atriet
 • Tirsdag 24. april 2018 kl. 17-19: Måløv, Måløv Kulturhus, Loftet

På borgermødet i din bydel præsenterer du din projekt-ide og de fremmødte borgere stemmer på deres favorit.

Har projektet med flest stemmer mindre end 50% af alle stemmer, stemmes om top 2 projekterne

Hvem kan søge?
Du kan søge del i Borgermillionen, hvis du:

 • har adresse i Ballerup Kommune
 • er over 6 år

Hvem kan stemme?
Du kan deltage i afstemningen, hvis du:

 • møder op til borgermøde i din bydel
 • har adresse i bydelen, der stemmes om
 • er over 6 år

Hvordan stemmer jeg?

 • Du skal deltage i borgermødet fra start til slut
 • Dørene lukkes kl. 17.00
 • Stemmesedler udleveres ved fremmøde inden kl. 17.00
 • Afstemningen foregår efter præsentation af projekterne og spørgerunde
 • Stemmesedlerne afleveres i stemmeboksen, når punktet nås i programmet

Projekterne der vandt i Måløv - ialt 188.332 kr. til fordeling

 • 1 - Overdækket aktivitetsplads version 2.0 (en udvidelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Græsplænen syd for Måløvhøj Skole, afd. Måløv (syd for tandlægen)
  • Udførelse af version 1.0
  • Opførelse af skure
  • Se overdækket aktivitetsplads version 1.0 her www.vorestingsted.dk
  • Vandt 98.000 kr.
  • Artikel i Ballerup Bladet
 • 2 - Discgolfbane
 • 3 - Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition (fortsættelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Projektet er for hele kommunen
  • Mentor Edition skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform
  • Se mere meremonitor.dk
  • Vandt 50.000 kr.

Projektet der vandt i Ballerup Syd - ialt 373.549 kr. til fordeling

 • #FordiKultur
  • En sammenlægning af 5 projekter:
   • Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition
   • Mødested for de unge, Baltorpplænen
   • Dans på Torvet
   • Aktiviteter på Kirkepladsen
   • Jazz på Torvet
  • Vandt 373.549 kr
  • Artikel i Ballerup Bladet
 • Projekterne der er gået videre i Ballerup Nord - ialt 163.929 kr. til fordeling
 • Fællesskab- for de unge i Nord/Lundegården
  • Multibane eller parkourbane
  • Mellemtrinseleverne mangler aktiviteter til frikvartererne og i fritiden
  • Skovvejens Skole, afd. Vest
  • Vandt 163.929 kr.

Projekterne der er gået videre i Skovlunde - ialt 274.190 kr. til fordeling

 • Idrætsfaciliteter i Skovlunde Syd
  • Boldburet ved Skovlunde Skole, afd. Syd
  • Multifunktionel trætrappe
  • Renovering af nuværende installationer
  • Vandt 274.190 kr.

Kontakt

Ballerup Kommune

Mia Marie Källberg

Send en sikker besked

41 75 01 08

Borgermillionen