Beredskab Øst

Beredskab Øst består af en sammenlægning af de fem beredskaber i kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk.

Kontakt Beredskab Øst, hvis du søger tilladelse til:

Brandsyn skal foretages på virksomheder med: 

 • Brandfarlige oplag
 • Bygninger, der er opført efter funktionsbaserede brandkrav
 • Forsamlingslokaler til flere end 150 personer, fx skoler og daginstitutioner

Virksomheder, der opbevarer større mængder af nedenstående, skal have tilladelse fra brandvæsenet:

 • Brandfarlige væsker
 • Gasarter 
 • Brandbare materialer som træ, plastik, gummi m.m.
 • Mel eller andet materiale i pulverform, som kan udgøre en eksplosionsfare

Tilladelsen fra brandvæsenet skyldes, at der stilles ekstraordinære krav til de bygninger, som virksomheden benytter til opbevaringen (dvs. krav udover det almindeligt gældende i byggeloven).

Brandvæsenet skal give tilladelse til:

 • Salg og opbevaring af fyrværkeri
 • Brug af fyrværkeri udenfor perioden fra 27. december til 1. januar

Brandvæsenet skal give tilladelse til:

 • Enkeltstående arrangementer med flere end 150 mennesker
 • Midlertidig overnatning på skoler og lignende
Det kan være store arrangementer, der foregår i haller og forsamlingstelte og lignende, som fx:
 
 • Koncerter
 • Sommerfester
 • Julefrokoster eller lignende

Kontakt

Beredskab Øst

Vandtårnsvej 59
2860 Søborg

www.beros.dk

 
70 25 27 29