Ansøgningsskemaer

Det fremgår af den enkelte ansøgning, hvornår der er ansøgningsfrist

Kunstgræsbaner på hverdage: https://ballerup.dk/indhold/ansoegning-kunstgraesbaner-hverdage
Kunstgræsbaner i weekends: https://ballerup.dk/indhold/ansoegning-kunstgraesbane-weekend

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Tina Eckhaus

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 3004

E-mail