Borgermillionen 2015

Borgermillionen 2015 havde overskriften ”Fællesskabet” og forudstæningen for projektidéerne var, at de skulle være borgerdrevne fra start til slut. 

 

 

Borgermillionen blev fordelt mellem fire bydele baseret på befolkningstallet. Fordelingen i 2015 så således ud:

Måløv: 188.365 kr.
Ballerup Nord: 160.409 kr.
Ballerup Syd: 385.128 kr.
Skovlunde: 266.098 kr.

I efteråret 2015 bød borgerne ind med idéer, der på efterfølgende workshops blev afprøvet, diskuteret og videreudviklet i samråd med andre borgere. På alle møderne var der en god stemning, og en stor iver efter at hjælpe, selvom man kæmpede om den samme pulje penge. 

Efter de indledende workshops blev de projekter, der slap igennem afstemnings-nåleøjet, videreudviklet af projektholderne og udstillet på Ballerup Bibliotek i december 2015. I januar 2016 blev de færdige projekter præsenteret af projektudviklerne på borgermøder og vinderne blev herefter fundet via afstemning i hver bydel. Her måtte fremmødte borgere over 6 år stemme og hermed være med til at beslutte, hvilke projekter der skulle have penge til at blive realiseret. 

Afstemningsmøderne for Borgermillionen 2015 blev afholdt i januar 2016. Med hele Borgermillionen fordelt, bliver projekterne i løbet af 2016 gjort til virkelighed. 

Mere Monitor 

- et musikprojekt fra Ungdomsrådet, med det formål at højne kompetencerne hos unge musikudøvere. 108.409 kr.

Forhindrings- og tumleplads ved Egebjergene

- en bane lavet af naturens materialer, som kan bruges af alle. 152.000 kr.

Samlingssted ved Sømosen

– et samlingssted for både børn og voksne, med udgangspunkt i de eksisterende faciliteter og naturoplevelser. 266.098 kr. 

Forprojekt til overdækket aktivitetsplads i Måløv

– en proces som skal inddrage så mange interessenter som muligt i Måløv og undersøge hvilke funktioner et sådan areal skal have. 188.365 kr.  

Skaterpark i Ballerup Syd

– et sted i nærheden af Hede-Magleparken. 285.128 kr.