Om projektet

Borgermillionen er et projekt, hvor Ballerup Kommune udbyder en million kr. til realisering af de bedste borger-idéer. Formålet er, at fremme borgernes aktive deltagelse i udvikling af kommunen samt at styrke borgernes lokale identitet.

Projektet har kørt to gange i henholdsvis 2013 og i 2015. Begge gange afsatte Kommunalbestyrelsen millionen på årets budgetter, og derefter var det borgerne selv, der fordelte pengene blandt de indkomne borger-projekter.

Borgermillionen indgår endnu engang i budgetaftalen for 2017. Her vil der blive lagt vægt på, at forslagene er realiserbare indenfor en kort tidshorisont, således at forbedringerne hurtigt kommer byen til gode.