Børneattest

Folkeoplysende foreninger skal indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger en personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Dette gælder også selv om der er tale om frivillig beskæftigelse. 

Børneattesten indhentes på hjemmesiden virk.dk.  

For at få tilskud fra kommunen, skal foreninger hvert år afgive en erklæring om, at de overholder loven og indhenter børneattester som beskrevet ovenover. Det kan gøres enten ved at afkrydse i et felt, når der søges om aktivitetstilskud, eller ved at indsende: PDF ikonErklæring om indhentelse af børneattest

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

2913 7735

E-mail