Login for foreninger

Login foreninger

Benyt ovenstående link, når du skal booke lokaler til din forening eller rette i oplysningerne på foreningsvejviseren.

Hver forening kan have op til tre kontaktpersoner med adgang til login. Formand, kasserer og kontaktperson. Du skal være opført i foreningsvejviseren som en af ovenstående tre for at have et login.

Ny forening: Ved godkendelse af foreningen indberettes navn og cpr.nr. på formand, kasserer og kontaktperson af Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Herefter skal formand, kasserer og/eller kontaktperson logge sig på med NemID og indberette egne personlige oplysninger. Alle tre kan ajourfører foreningens oplysninger, når de er logget på med NemID.

Ændring af formand/kasserer/kontaktperson: Den afgående formand, kasserer og/eller kontaktperson skal logge sig på med NemID og trykke på ”Skift formand, kasserer og/eller kontaktperson og indberette cpr.nr. på den nye formand, kasserer og/eller kontaktperson. Den nye formand, kasserer og/eller kontaktperson skal derefter logge sig på med NemID og indberette egne personlige oplysninger. De tidligere oplysninger vises indtil den nye formand, kasserer og/eller kontaktperson har været logget på og ajourført sine oplysninger.

Hvis det ikke er muligt for jer, at indberette skiftet, kan I kontakte Center for Skoler, Institutioner og Kultur på kultur@balk.dk. Vi vil herefter indberette cpr.nr. på ny formand, kasser og/eller kontaktperson, så I kan få adgang til systemet.

Indberetning af formand/kasserer/kontaktpersoner til flere foreninger: Hvis du allerede er registreret i én forening og bliver enten kasserer, formand eller kontaktperson i en ny forening, skal du bede formanden i den nye forening om at angive dig som enten ny kasserer, formand eller kontaktperson

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur

Kultur & Fritid
Helle Jensen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 5587

E-mail