Login for foreninger

Login foreninger

Benyt ovenstående link, når du skal booke lokaler til din forening eller rette i oplysningerne på foreningsvejviseren.

Hver forening kan have op til tre kontaktpersoner med adgang til login. Formand, kasserer og kontaktperson. Du skal være opført i foreningsvejviseren som en af ovenstående tre for at have et login.

Ny forening: Center for Skoler, Institutioner og Kultur opretter foreningen i foreningsvejviseren. Formandens navn skrives ind. Herefter skal formanden gøre to ting: 1) logge sig på foreningsvejviseren med sin NemID og bede om adgang til foreningen. Når adgangen er givet skal formanden 2) indskrive cprnr. på henholdsvis kasserer og kontaktperson. Dette afsender automatisk en besked til Center for Skoler, Institutioner og Kultur med anmodning om adgang også til disse personer. Når der er givet adgang til systemet, skal alle tre indtaste egne kontaktoplysninger samt generel information om foreningen. 

Ændring af formand/kasserer/kontaktperson: Den afgående formand, kasserer og/eller kontaktperson skal logge sig på med NemID og trykke på ”Skift formand, kasserer og/eller kontaktperson og indberette cpr.nr. på den nye formand, kasserer og/eller kontaktperson. Den nye formand, kasserer og/eller kontaktperson skal derefter logge sig på med NemID og indberette egne personlige oplysninger. De tidligere oplysninger vises indtil den nye formand, kasserer og/eller kontaktperson har været logget på og ajourført sine oplysninger.

Hvis det ikke er muligt for jer, at indberette skiftet, kan I kontakte Center for Skoler, Institutioner og Kultur på kultur@balk.dk. Vi vil herefter indberette cpr.nr. på ny formand, kasser og/eller kontaktperson, så I kan få adgang til systemet.

Indberetning af formand/kasserer/kontaktpersoner til flere foreninger: Hvis du allerede er registreret i én forening og bliver enten kasserer, formand eller kontaktperson i en ny forening, skal du bede formanden i den nye forening om at angive dig som enten ny kasserer, formand eller kontaktperson

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur

Kultur & Fritid
Helle Jensen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 5587

E-mail