Nyhedsbrev

Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Kultur & Fritid udgiver ca. fire nyhedsbreve om året.

Nyhedsbrevet er sendt til formænd og kontaktpersoner for alle godkendte folkeoplysende foreninger og foreninger godkendt til lokalelån, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Kulturinstitutionerne i Ballerup Kommune.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur

Kultur & Fritid
Helle Jensen

2913 5587

E-mail