Psykologisk krisehjælp

Ballerup Kommune har en aftale med Falck Healthcare om ydelse af psykologisk krisehjælp til kommunens foreninger.

Aftalen med Falck Healthcare omfatter en service og rådgivning i forbindelse med pludseligt opståede alvorlige hændelser og håndteringen af den heraf følgende psykiske belastning i foreninger i Ballerup Kommune i forbindelse med børn og unges aktivitet i foreningen.

Dækning

Aftalen omfatter psykologisk krisehjælp i følgende situationer:

  • Ulykker
  • Vold
  • Trusler om vold
  • Dødsfald

Hvis din forening får brug for at benytte ordningen kan du læse hele aftalen i denne pdf-fil Aftale om psykologisk krisehjælp