Ballerup Stadsarkiv

Stadsarkivet er stedet, hvor borgeren kan finde mange spændende historiske informationer om sit hus, sin bydel, en forretning, en gård eller hele kommunen. Det er også stedet, hvor slægtsforskeren kan finde sine aner, hvis de på et tidspunkt har boet i Ballerup Kommune.

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, IT- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, fordi det indeholder private arkivalier.

Sammensætningen af de kommunale arkivalier og de private arkivalier gør, at Ballerup Stadsarkiv har historisk materiale til at belyse hele Ballerup Kommunes historie. Kilderne bliver opbevaret på Stadsarkivet, hvor alle interesserede har adgang til dem via læsesalen. Du kan se hvordan man bruger stadsarkivet og dets åbningstider på stadsarkivets hjemmeside.

Kontakt

Ballerup Stadsarkiv
Ballerup Rådhus
(indgang bag Helsehuset)
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 3051

Hjemmeside