Billedskole og børnekulturcenter

Billedskole og børnekulturcenter

Børnekulturcentret er sammen med Ballerup Billedskole en del af Ballerup Musik- og Kulturskole. Billedskolen og Børnekulturcentret er samlet under kunstnerisk leder Mette Gitz-Johansen. 

Ballerup Billedskole tilbyder rum, tid og undervisning, der vil udvikle børnenes billedtekniske færdigheder og evnen til at udtrykke sig personligt i billeder. Forskellige tegnemetoder og grundteknikker som genstandstegning, portræt, tegneserie, lys/mørke, struktur, komposition og perspektiv er alt sammen elementer til forståelse af de muligheder, tegningen giver til at skabe.

Der undervises også i andre medier som collage, installation, maleri, skulptur og tredimensionelle modeller - i materialer fra pap til gips til mere utraditionelle materialer.

Tilmelding sker via Ballerup Musik- og Kulturskoles hjemmeside.

Børnekulturcenteret er et værkstedshus for børn og unge fra Ballerup Kommune. Udgangspunktet ligger i børns møde med professionelle kunstnere inden for områder som teater, film, litteratur, billedkunst, musik og baserer sig på idéudvikling af projekter, der tilbydes børn og unge i skole- og institutionssammenhæng. Stedet fungerer samtidigt som et eksternt værksted og atelier for skoler og institutioner i kommunen.

Se eksempler på Børnekulturcenterets arbejde herunder:

Mange af de ting vi bruger i dag er blevet opfundet engang. Mange opfindelser bliver dog aldrig populære. For folk der skal ryge i regnvejr er der blevet opfundet et mundstykke med paraply og for de sultne, er der opfundet bestik med ventilator, til at køle maden hurtigt ned.

Alligevel er der stadig mange gøremål i hverdagen som det kunne være dejligt at have en opfindelse til.

Andre opfindelser er måske ikke så indlysende at forstå, men til gengæld meget smukke i sig selv. Der er noget hemmelighedsfuldt over dem og de giver et indblik i opfinderens krøllede hjerne.

Børn fra 3. og 5. klasse fra Grantofteskolen og Måløv Skole deltog i 2013 i et projekt på børnekulturcenteret, hvor de skitserede vanvittige opfindelser og skabte mere eller mindre funktionsdygtigt modeller af dem med materialer som pap, træ, tape, metal, maling, storskrald mm.

Alle opfindelser og modeller blev udstillet på Ballerup Bibliotek i december 2013. 

De fleste har stået på en banegård og beundret et modellandskab bag glas og set på, hvordan lys tændes og tog kører rundt, hvis en eller anden havde lagt en mønt i møntboksen. Men selv uden møntindkastet vækker sådanne og lignende modelverdener alligevel hurtigt vores nysgerrighed.

Vi har lyst til at aflæse dem, drømme os væk i dem og ligefrem lyst til at gå på opdagelse i dem med rygsækken fuld af forestillingskraft og indlevelsesevne.  

I projektet, der blev tilrettelagt og gennemført af Kaj Nyborg, blev der udviklet og formet en række underfundige og forskelligartede modellandskaber. Der blev arbejdet i små hold med to til fire elever.

Hvert enkelt hold fik opsat spilleregler for den formningsmetode og de farver der måtte anvendes. Spillereglerne blev opsat for at kunne introducere farve- og formlære i selve projektet og for at sikre at det endelige resultat, hvor landskabsformerne blev sammensat til én stor model, der fremstod med en sprudlende diversitet, der vidner om at mange børn har deltaget i skabelsesprocessen.

Modellerne blev beskyttet bag glas og fungerer nu som udsmykningsobjekter på de involverede skoler – Østerhøjskolen og Måløv skole.

Projektet blev udstillet på Ballerup Bibliotek i november 2013.

Et arkitektonisk projekt med 5. klasses elever fra Østerhøjskolen i samarbejde med billedkunstner Kaj Nyborg.

Ordet utopi stammer fra Thomas Mores fiktive rejseberetning om den nye ø Utopia fra 1516 og navnet betyder "stedet, som ikke er".

En sø i området omkring parken, der ligger i umiddelbar forlængelse af Hestestalden, var rammen om projektet.

Den utopiske ø var projektets fokus. Øer, tømmerflåder, det flydende, det flytbare – dels som en drøm – dels som et bud på en boform, der kan blive aktuel i en fremtid hvor vandstanden stiger.

Der blev bygget i skala 1:50 i materialer som pap, folie, træ, tråd, gips og ler.

Kontakt

Ballerup Billedskole &
Børnekulturcentret

V/ Ballerup Musik- og Kulturskole

Gl. Rådhusvej 13
2750 Ballerup

2172 2229

E-mail