Kontoret for Kunst i Byen

Kontoret for Kunst i Byen blev dannet i forsommeren 2011. Den overordnede ambition med projektet er, at anvende kunst som en driver for byudviklingen, ved at bygge videre på Ballerups allerede veletablerede kulturliv.

Kontoret søger at sætte bevægelser i gang rundt om i Ballerup Bymidte – nye forbindelser mellem mennesker, ting og steder som kommunen og borgerne kan bygge videre på. Med sine midlertidige projekter forskellige steder i Ballerup Bymidte, har Kontoret taget hul på en proces, der udfordrer og udvikler brugen af byens offentlige rum.

For at nå så langt som muligt ud til byens borgere på tværs af forskellige kulturer, prioriterer Kontoret for Kunst i Byen at være fysisk til stede i byen,ved at flytte midlertidigt ind i byens tomme lokaler, egnede pladser og steder i bymidten, som bearbejdes til lejligheden.

Du kan finde eksempler på kontorets aktiviteter herunder.

 

Kompendiet ”Det foreløbige Kontor for Kunst i Byen” er en bestillingsopgave fra Kultur- og Fritidsudvalget, med ønsket om at få en opsamling og dokumentation af de mange spændende aktiviteter, der er foregået i Kontoret for Kunst i Byens regi, samt en opsamling af den viden og de erfaringer, som disse har givet. 

Kompendiet er skabt i 2017

Kunst - Den nye banegårdsplads

I efteråret 2018 åbner en ny banegårdsplads i Ballerup, hvor der bliver mindre plads til busser og mere plads til mennesker. Vinderen af arkitektkonkurrencen er fundet og der er skabt klarhed over den fysiske udformning. Hen over sommeren 2016 sætter Kontoret for Kunst i Byen, i samarbejde med Ballerup Bibliotekerne, fokus på indhold, som den fremtidige plads vil give mulighed for og plads til. Det sker via en udstilling og små begivenheder. 

Udenfor og indenfor i bibliotekets Makerspace leges der med forslag til indhold og aktører, der kunne benytte den nye plads. På bibliotekets 2. Sal udstilles arkitekttegningerne fra konkurrencen og herudover afholder biblioteket en række pop-up arrangementer sommeren igennem på pladsen foran biblioteket, som søger at bringe et foreløbigt liv på den gamle banegårdsplads. 

Kunst - Banegårdsfælleden

Fra 17. oktober – 16. november 2015 flyttede Kontoret for Kunst i Byen ind i Fælledhuset, der midlertidigt var opbygget på en af Ballerup Stations mange busholdepladser. Projektet "Banegårdsfælleden" satte fokus på den kommende banegårdsplads, der forventes at stå færdig i 2018. Her reduceres busterminalen og der skal skabes en ny ankomstplads til byen.

Som optakt til den kommende forandring, iværksatte Kontoret for Kunst i Byen kunstprojektet Banegårdsfælleden skabt af arkitekt Gitte Juul og billedkunstner Søren Loose. Projektet havde fokus på fællesskabet, immaterielle værdier og sammenhænge, og skulle være med til at skabe inspiration til arkitektkonkurrence om banegårdspladsen.

"Banegårdsfælleden" tog udgangspunkt i og samarbejdede med byens eksisterende kulturliv, ressourcer og kapaciteter for derved at skabe nye sammenhænge i det kendte. Nye lyde, nye dufte, nye billeder og nye bevægelser på Banegårdspladsen.

Huset tjente som kontor, udstillingsrum og ventesal. Samtidig var det et sted, hvor borgere kunne aflevere en historie til den fælles fortælling.

Kunstværket "Ballerup Transition" af billedkunstner Søren Lose indgik som en del af Banegårdsfælleden. Videoen blev vist i aften- og nattetimerne på en storskærm foran biblioteket. Du kan se filmen her.

 

Kunst - Gaden

Fra maj – september 2013 flyttede Kontoret for Kunst i Byen midlertidigt ind i et ledigt butikslokale i Centrumgaden. Billedkunstner Jesper Aabille og arkitekt Gitte Juul skabte projektet ”Gaden”, der udsprang af Ballerup Kommunes arbejde med et nyt gågaderegulativ, der blandt andet tog udgangspunkt i tilgængelighed, gadehandel, skiltning, udendørsservering, arrangementer og færdsel i gaden. ”Gaden” udfordrede og testede gaderegulativet ved at skabe en række tilføjelser til gågaden i samarbejde med butiksindehavere og Ballerup Bibliotek.

Et hovedspørgsmål for projektet var, hvordan beboere og butiksindehavere kunne blive til brugere af gaden. For at opfordre til fællesskaber mellem butiksindehavere, beboere og gadens besøgende, eks­perimenterede kontoret med at tilføje produktion til gågaden i form af plantevækst.

En eksisterende pergola blev ombygget til væksthus og fyldt med tomatplanter. Grønthandleren i gågaden vandede plan­terne hen over sommeren, mens beboere og forbipasser­ende nippede. Centrumgaden fik også sin egen krydderurtesamling, hvor små fortællinger om hver enkelt plante kunne inspirere besøgende til at eksperimentere med nye urter i madlavningen. Endvidere blev en lang række af øvrige aktiviteter iværksat i perioden. Der blev eksempelvis opsat en talerstol og der blev etableret en midlertidig biograf, et læsehjørne og et amfiteater. 

Kunst - Det andet bibliotek

Hen over sommeren 2012 satte nogle usædvanlige trækonstruktioner deres præg på Banegårdspladsen i Ballerup. I en halvcirkel midt på pladsen rejste sig et monumentalt, mangesidet reolmøbel, bestående af en mængde kasser og hylder i forskellige størrelser, og i de mange busskure fandt man mindre hængende reoler. Overalt på disse konstruktioner groede forskellige planter og blomster og på hylderne var der bøger og andet læsestof. 

I virkeligheden var konstruktionerne på Banegårdspladsen det centrale element i kunstinterventionen ”Det andet Bibliotek”, skabt af Eentileen og Byen Sover på initiativ af Kontoret for Kunst i Byen i samarbejde med Ballerup Bibliotek.

Helt simpelt udtrykt var ”Det andet Bibliotek” et kunstnerisk indslag på Banegårdspladsen, der gav de folk, der kommer dér, direkte adgang til en masse forskellige bøger på en måde som forhåbentligt pirrede deres nysgerrighed og gav dem lyst til selv at bidrage. Bøger er noget man oftest opbevarer og bruger indendørs, i biblioteker, dagligstuer og skolerum, men ”Det andet Bibliotek” var et interaktivt kunstværk, der bragte bøgerne ud af deres “normale trygge rammer,” for hermed at undersøge hvad der sker, når bøger placeres i et uformelt og lidt anarkistisk bibliotek uden regler for lån og i det fri, lige midt mellem travle pendlere og ankommende og afgående busser.

Kunst - Lyset finder vej

Kontoret for Kunst i Byen inviterede i efteråret 2011 lyskunstner Hans E Madsen til at skabe fire lysinstallationer på udvalgte steder i Ballerup Bymidte, i forsøget på at omdanne nogle af Bymidtens bagsider til forsider og skabe en mere sammenhængende Bymidte. Ballerups Bymidte er opdelt af store omfartsveje, et stort indkøbscenter og en masse biler. Lysinstallationerne var midlertidige og skulle ses som et visuelt indspark i debatten om, hvordan nye forbindelser i Ballerup Bymidte kan udvikles, idet de skulle kaste lys over nogle steder, som måske kunne tages op til genovervejelse. Kunst kan inspirere til refleksion over et steds potentialer - og den kan få os til at tænke over baggrunden for vores opfattelse af et sted.

Som et led i denne kunstneriske intervention flyttede Kontoret for Kunst i Byen midlertidigt ind i en redesignet container, der blev bygget sammen med en lysinstallation i et hjørne af Banegårdspladsen foran biblioteket. Kunstnerisk leder af Kontoret, Arkitekt Gitte Juul, skabte samtidig en midlertidig tehave med et væld af forskellige krydderurter på pladsen foran containeren.

Efterfølgende oprettede Ballerup Kommune, med inspiration fra tehaven, et nyt permanent grønt byrum samme sted