Kunstlegeplads

Eleverne har selv været med til at udforme Kerstin Bergendals legeplads på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj.
Kunst - Kunstlegeplads i Østerhøj af Kerstin Bergendal

Kerstin Bergendal har sammen med landskabsarkitekten Jonas M. Schul og skolens børn, skabt en fantastisk legeplads ud fra børnenes præmisser om, hvad en god legeplads skal indeholde. 

Relationen og mødet med de aktører, der bruger stedet til daglig, er grundlæggende for Bergendals kunstneriske praksis, og lagde kimen til det vellykkede resultat i Østerhøj.

Udført 2010
Kerstin Bergendal (f. 1957)