Lundehaven

Lundehaven

Et af kommunens arkitektoniske flagskibe finder man i Skovlunde.

Lundehaven er en samlet bygningskomposition i tre etager, med plejecentret som en stram, U-formet bygning, og ældreboligerne som to selvstændige klynger. Hovedbygningen omslutter et indre gårdrum og tilpasser sig grundens form.

Byggeriet er opført med facader af kulbrændte teglsten og rusavede brædder af cedertræ, samt glaspartier med profiler af oliebehandlet sibirsk lærketræ. 

Opført 2002
Tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S

 

SOCIALE MEDIER