Om kunst i kommunen

Kunst er med til at give oplevelser og skabe nye fællesskaber. Derfor har vi siden 1980’erne gjort en stor indsats for at inddrage kunst i borgernes hverdag og i de politiske strategier.

Kunst i det offentlige rum

Et vigtigt indsatsområde har lige fra starten været den offentlige kunst. Siden 1988 har der i kommunen været en såkaldt ”2%-regel”. Den går ud på, at hver gang kommunen sælger en grund, bygger nyt eller laver større renoveringer, afsættes der 2% af salgsprisen eller af det samlede budget til integreret kunst, dvs. kunst lavet til det konkrete sted. Derfor findes der i dag en stor mængde offentlig kunst rundt om i kommunen. Du kan læse mere om al den offentlige kunst i her på siden.

Kunstprojekter

Karakteristisk for den måde der arbejdes med kunst i Ballerup Kommune, er også de mange midlertidige, afgrænsede kunstprojekter, ikke mindst kunstneriske tiltag henvendt til børn og unge.

Kommunen har siden år 2000 haft en børnekunstpulje, der støtter projekter, hvor professionelle kunstnere og børn og unge på Ballerups mange skoler og institutioner arbejder sammen. De møder hinanden i et konkret samarbejde, der bl.a. giver indsigt i - og erfaring med - kunstens udtryksformer og metoder.

For at sikre kvaliteten af kommunens kunstneriske tiltag, har det været en løbende praksis at have professionelle kunstnere knyttet til kommunen som kunstneriske konsulenter. 

Alt det der er resultatet af en kunstnerisk bestræbelse og som befinder sig på et offentligt tilgængeligt sted, kalder vi for offentlig kunst. Det er monumenter og skulpturer, men også æstetiske og visionære bearbejdninger af steder, bygninger og ting. Når den er vellykket, bidrager den offentlige kunst ikke bare til at løfte den æstetiske dimension af stedet, men også til at give stedet identitet og betydning, til glæde for de mennesker der færdes der. Desuden er netop kunsten i det offentlige rum, et af de områder hvor kunsten i de senere år har inddraget væsentligt nyt land.

Den offentlige kunst i Ballerup er, på nær nogle få historiske bygninger, blevet til i perioden fra 1980 og frem til i dag. I kommunen kan man derfor opleve et bredt udsnit af førende danske samtidskunstnere, med nogle enkelte internationale indslag.

Det er også værd at bemærke at man i kommunen lægger vægt på, at kunsten er med helt fra starten, når man planlægger og bygger nye bydele. Således har kunstnere arbejdet tæt sammen med arkitekter og planlæggere under tilblivelsen af Egebjerg og Østerhøj.

I Lautrupparken finder man desuden en række væsentlige skulpturer som ikke er finansieret af kommunen, men af de enkelte virksomheder.

Mødet mellem børn og kunstnere giver god mening. Alle parter – både børnene, børnenes voksne og kunstnerne – finder sig let til rette i den form for praktisk, skabende samarbejde, som kunstprojekterne repræsenterer. Mange niveauer af fantasi, erfaring og koncentration kan være til stede samtidigt og bidrage til det samlede udtryk. Når processen virkelig slår gnister, opstår en særlig jævnbyrdighed mellem de deltagende, som er meget langt fra den klassiske undervisning og den klassiske børne-underholdningskultur.

På baggrund af de positive erfaringer kommunen havde fået ved at deltage i Kulturministeriets børnekunstprojekt Tusindkunst i 1998-99 etableredes Børnekunstfonden. Gennem næsten ti år bevilgede fonden penge til mere end 60 projekter. I dag varetager Kultur- og Fritidsudvalget opgaven. Fra 2003 etableredes desuden et Børnekulturcenter i Hestestalden på Nørregården i Måløv - et værkstedshus, hvor  børn og unge, havde mulighed for af deltage i en række aktivitetsforløb ledet af professionelle kunstnere inden for teater, litteratur, billedkunst, foto/video, smykkekunst, havekunst mm.

Fra 2013 er Børnekulturcentrets aktiviteter flyttet sammen med Billedskolen på Ballerup Musik- og Kulturskole.

Støtte til nye projekter kan søges af kommunens institutioner, skoler, kulturinstitutioner m.v. og gives til afgrænsede kunstprojekter med professionelle kunstnere henvendt til børn i alderen 0 - 16 år. Du kan finde retningslinjer for hvordan man ansøger her.

Femten forskellige kunstnere har siden 1989 været Årets Kunstner i Ballerup Kommune.

Ideen til Årets Kunstner opstod i 1989. I forbindelse med jubilæer og besøg fra nær og fjern ville Ballerup Kommune gerne forære en blivende, varig og meget gerne også smuk gave. Kunstneren Niels Reumert foreslog at skabe tre originallitografier, som enten kunne gives samlet - ved særlige lejligheder - eller hver for sig. Niels Reumert blev ophavsmand til den første serie og siden har yderligere 14 kunstnere fulgt op på traditionen. Der udpeges ikke en kunstner hvert år, men når det forrige oplag af litografier er ved at være udtømt.

Den samlede liste af kunstnere ser således ud:

Niels Reumert

Anita Jørgensen

Frans Kannik

Pia Schutzmann

Anne Tholstrup

Bent Holstein

Heike Arnt

Naja Salto

Haus Tyrestrup

Maja Lisa Engelbart

Malene Landgren

Uffe Christoffersen

Erik A. Frandsen

Benny Röscher

Lisa Malinovsky (aktuel)

Oplever du at et offentligt kunstværk har været udsat for hærværk eller har lidt skade pga. vind og vejr?  Så giv os et tip, så vi kan udbedre skaden. 

Benyt Ballerup Kommunes Borgertip til henvendelser angående hærværk, skader og andre fejl. Borgertip kan downloades som app eller tilgås via en hjemmeside. Læs mere om Borgertip og hvordan du downloader app'en via dette link.  

Ballerup Kommune er kendt for et stort udbud af offentlig kunst, der er skabt af et bredt udsnit af førende danske samtidskunstnere, med enkelte internationale indslag.

På din vej rundt i bybilledet, får du let adgang til viden om det enkelte værk takket være en lille QR-kode, som du finder et diskret sted på hvert kunstværk. Scan koden med kameraet på din mobiltelefon, og PLING! Så er du ledt direkte videre til spændende og uddybende information om lige præcis det kunstværk, du står over for.

Du kan også gå på opdagelse her: www.ballerup.dk/kunstguiden eller se informationsfilmen om QR-koderne: