Mødelokaler

Har jeres forening brug for at låne et lokale til et bestyrelsesmøde, kan vi måske hjælpe jer.

Hvis forening er registreret som folkeoplysende eller kulturel foreninger skal I selv booke her:  http://ballerup.booksys.dk

Klik på linket og derefter på  "Booking" for at komme til oversigten over mødelokaler m.v. Andre foreninger bedes kontakte Center for Skoler, Institutioner og Kultur (Kultur & Fritid) kultur@balk.dk.

Foreningsformænd, -kasserer og -kontaktpersoner kan også her finde vejledning i at få adgang til booke lokaler og rette i foreningsvejviseren

Du kan læse mere om mødelokalerne på Tapeten i nedenstående pdf-fil. Der kan du læse om lokalernes størrelse og udstyr.  moedelokaler_tapeten.pdf

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke låne lokaler i Ballerup Kommune

Andre relevante sider

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Tina Eckhaus

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

4477 3004

E-mail