Fejl og mangler ved lokaler

Procedure vedr. henvendelser om fejl/mangler på lokaler/huse og udendørsanlæg mm.

For at lette sagsgangen vedr. jeres henvendelser om fejl/mangler indfører Ballerup Kommune en ny ordning for disse henvendelser.

Hvis I konstaterer fejl eller mangler på lokaler/huse og/el. udendørsanlæg mm., skal I rette henvendelse til Center for Ejendomme, Annette Nielsen ait@balk.dk

Denne procedure skulle gerne lette sagsgangen for alle parter