Fejl og mangler ved lokaler

Procedure vedr. henvendelser om fejl/mangler på lokaler/huse og udendørsanlæg mm.

For at lette sagsgangen vedr. jeres henvendelser om fejl/mangler indfører Ballerup Kommune en ny ordning for disse henvendelser.

Hvis I konstaterer fejl eller mangler på lokaler/huse og/el. udendørsanlæg mm., skal I rette henvendelse til Center for Skoler, Institutioner og Kultur kultur@balk.dk

Ved modtagelsen vil Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurdere, hvem henvendelsen skal videresendes til:

  1. Center for Ejendomme, som varetager ejendomsdriften
  2. Center for By, Erhverv og Miljø, som varetager tilsyn/opgaver ved en del af udendørsanlæggene, eller
  3. Stadioninspektøren i Ballerup og Måløv Idrætspark, der ligeledes varetager tilsyn/opgaver ved en del af udendørsanlæggene

Som svar på jeres henvendelse, vil I modtage en kvitteringsmail, hvori det fremgår, til hvilken af de tre enheder jeres henvendelse er sendt videre til og hvornår den er sendt videre.

Denne procedure skulle gerne lette sagsgangen for alle parter