Lokaleansøgning

Kommunens lokaler kan groft sagt deles i to grupper. Selskabslokaler, der lejes ud og lokaler der anvises (lånes ud) til foreninger o.l. I begge tilfælde benytter vi så vidt muligt selvbetjeningsløsninger. Du kan se og booke lokaler under overskrifterne Selskabslokaler, Haller, Gymnastiklokaler, Kondi og Barfodsrum, Svømmesale, Faglokaler og Mødelokaler.

 

Ansøgningsfrister til haller, gymnastik- og svømmesale samt kondi- og barfodsrum er den 1. december for det efterfølgende skoleår. Faglokaler skal søges senest 1. maj for det efterfølgende skoleår.

Træning til stævner i skolernes sommer- og juleferie: 2 måneder før ferielukningen

Foreninger kan komme på venteliste til et klublokale, hvor foreningen kan have deres sociale aktiviteter og mulighed for at sætte eget præg på lokalet. Udfyld og indsend ansøgningsskema for at komme på venteliste.

Der kan også søges om haltid til kommunale projekter. Ansøgningsfristen er den samme, men ansøgningen skal indeholde en grundig beskrivelse af projektet, herunder målgruppe og antal timer der søges om. Husk at skrive navn og telefonnr på den projektansvarlige.

Andre typer foreninger og grupper af borgere, kan søge om anvisning af haltider m.v. i indeværende skoleår. Se under den enkelte type lokale, hvad der er af ledig tid og send os et ansøgningsskema. Du skal anvende skemaet for "andre end folkeoplysende foreninger".

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Tina Eckhaus

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 3004

E-mail