Lokaler med teleslynge

En række af kommunens lokaler har teleslyngeanlæg til gavn for borgere med høretab, der ønsker at deltage i arrangementer, i foredrags- og koncertsale, i teatre og biografer, på plejehjem og biblioteker m.v.

Generelt er det en god ide at vælge et lokale med teleslyngeanlæg, hvis du afholder et arrangement, hvor der sandsynligvis er deltagere med høretab.

Sådan virker det
Når teleslyngen er tændt, forstærker den lydsignalet og sender det til høreapparater med telespole, så hørehæmmede borgere kan høre, hvad der bliver sagt.

Det stationære teleslyngsanlæg virker automatisk, når du bruger mikrofonanlæget, så du skal ikke gøre noget særligt for at aktivere anlægget.

Oversigt over kommunens lokaler med teleslyngeanlæg

Aktivitet Adresse Anlæg Bemærkning
Baltoppen og Ballerup Bio Baltorpvej 20 1  
Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 2 Caféen og sal 2
Skovlunde Kulturhus Bybjergvej 10 2 Medborgerhusdele og store sal (bestilt)
Plejecenter Rosenhaven Bybjergvej 11-13 5 Caféen og i fire bo-enheder
Parkskolen  Gl. Rådhusvej 13 1 Mobilt anlæg (2.03 + 2.04)
Ballerup Rådhus Hold-an Vej 7 3 Atriet, KMB-sal, A3
Plejecenter Kirstinehaven Kirstinelundsvej 12 1 Caféen 
Tapeten, Forenings- og Frivilligcenter Magleparken 5  Store sal, lille sal og lokale E
Kulturhus Måløv Måløv Hovedgade 60 1 Salen
Rugvængets Skole Rugvænget 10   1 Samlingssalen
Reeh´s Baghus Sct. Jacobsvej 1c 1  

 

Kontakt

Center for
Ejendomme

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail