Børnekunstpuljen

PULJEN KAN IKKE ANSØGES

Alle midlerne i 2020 er uddelt. Der kan ansøges om støtte til projekter i 2021 fra 1. november 2020. 

Børnepuljen har til formål at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner. 

Der arbejdes med en bred kunstforståelse. Således kan der søges til projekter med udgangspunkt i billedkunst, teater, film, musik, dans mv. 

 

Ved uddeling af puljemidler lægges der vægt på, at flere af følgende kriterier indgår i projektet:

 • At projektet tager udgangspunkt i børns skaberevne som ressource og stimulerer deres muligheder for at udtrykke sig kreativt
 • At projektet involverer en professionel kunstner, der gerne må have erfaring med at arbejde med børn
 • At projektet giver pædagoger og lærere nye redskaber eller kendskab til nye arbejdsformer, der skaber basis for et videre arbejde med kreative opgaver
 • At projektet er procesorienteret, og at det udfordrer og stimulerer børnenes viden og deres sædvanlige roller i gruppen
 • At projektet tager udgangspunkt i ligeværdighed mellem proces og det endelige udtryk
 • At projektet involverer flere samarbejdspartnere
 • At projektet arbejder på tværs af de involverede voksnes faggrænser, børnenes alder samt skemalagte aktiviteter
 • At projektet styrker lokale eller interessemæssige netværk eller udvikler etablerede traditioner

Børne-, kultur- og uddannelsesinstitutioner og foreninger.

Der indsendes en skriftlig ansøgning med budget til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Projektet skal overholde nogle formelle krav:

 • At der helt overordnet arbejdes med kunst
 • Der er tilknyttet en professionel kunstner
 • Projektet er for børn/unge indenfor aldersgruppen 0-16 år
 • Der skal indgå egenbetaling fra ansøgeren
 • Ansøger skal være hjemmehørende i Ballerup Kommune
 • Ved projektafslutning afleveres regnskab og en evaluering af projektet til Kultur- og Fritidsudvalget

Følgende skal indgå i ansøgningen:

 • Titel
 • Projektansøger samt projektansvarlig
 • Beskrivelse af projektets indhold og form
 • Aldersgruppen som projektet er målrettet til
 • Projektperiode
 • Kort CV på den valgte kunstner
 • Samlet budget med angivelse af egenfinansiering og eventuel øvrig finansiering
 • Angivelse af eventuelle samarbejdspartnere

    

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle jeres ansøgning inden projektet afvikles. I får svar hurtigst muligt efter at sagen er behandlet i udvalget. 

Ansøgningsfrist:    Til behandling på KFU-møde:
20. november 2019 7. januar 2020
16. december 2019 28. januar 2020
28. januar 2020 3. marts 2020
24. februar 2020 31. marts 2020
23. marts 2020 5. maj 2020
21. april 2020 2. juni 2020
17. juni 2020 11. august 2020
27. juli 2020 1. september 2020
24. august 2020 29. september 2020
21. september 2020 3. november 2020
22. oktober 2020 1. december 2020
20. november 2020 Januar 2021

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Anne Rasmussen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

7230 9535

E-mail