Børnekunstpuljen

Børnepuljen har til formål at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner. 

Der arbejdes med en bred kunstforståelse. Således kan der søges til projekter med udgangspunkt i billedkunst, teater, film, musik, dans mv. 

 

Ved uddeling af puljemidler lægges der vægt på, at flere af følgende kriterier indgår i projektet:

 • At projektet tager udgangspunkt i børns skaberevne som ressource og stimulerer deres muligheder for at udtrykke sig kreativt
 • At projektet involverer en professionel kunstner, der gerne må have erfaring med at arbejde med børn
 • At projektet giver pædagoger og lærere nye redskaber eller kendskab til nye arbejdsformer, der skaber basis for et videre arbejde med kreative opgaver
 • At projektet er procesorienteret, og at det udfordrer og stimulerer børnenes viden og deres sædvanlige roller i gruppen
 • At projektet tager udgangspunkt i ligeværdighed mellem proces og det endelige udtryk
 • At projektet involverer flere samarbejdspartnere
 • At projektet arbejder på tværs af de involverede voksnes faggrænser, børnenes alder samt skemalagte aktiviteter
 • At projektet styrker lokale eller interessemæssige netværk eller udvikler etablerede traditioner

Børne-, kultur- og uddannelsesinstitutioner, skoler, biblioteker og foreninger.

Der indsendes en skriftlig ansøgning med budget til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Projektet skal overholde nogle formelle krav:

 • At der helt overordnet arbejdes med kunst
 • Der er tilknyttet en professionel kunstner
 • Projektet er for børn/unge indenfor aldersgruppen 0-16 år
 • Der skal indgå egenbetaling fra ansøgeren
 • Ansøger skal være hjemmehørende i Ballerup Kommune
 • Ved projektafslutning afleveres regnskab og en evaluering af projektet til Kultur- og Fritidsudvalget

Følgende skal indgå i ansøgningen:

 • Titel
 • Projektansøger samt projektansvarlig
 • Beskrivelse af projektets indhold og form
 • Aldersgruppen som projektet er målrettet til
 • Projektperiode
 • Kort CV på den valgte kunstner
 • Samlet budget med angivelse af egenfinansiering og eventuel øvrig finansiering
 • Angivelse af eventuelle samarbejdspartnere
    

 

Der er ikke flere penge i børnekunstpuljen i 2019. Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgninger igen fra januar 2020. Ansøgninger, der ønskes behandlet i januar 2020 skal være indsendt til kultur@balk.dk senest den 20. november 2019.

Mødedato  Ansøgningsfrist
Januar 2020 20. november 2019

Ansøgningsfristerne opdateres, når vi kender udvalgets mødedatoer i 2020.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Anne Rasmussen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

7230 9535

E-mail