Bydelsarrangementspuljen

Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til kulturelle bydelsarrangementer.

Foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen kan søge om tilskud til kulturelle bydelsarrangementer, hvis formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber.

For at få tilskud skal arrangementet være for mindst 100 deltagere og række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, der ansøger om støtten.

I kan ikke få tilskud til mad og drikke. Det forventer vi, at deltagerne selv betaler. Det forventes også, at arrangørerne selv bidrager med økonomi til arrangementet.

Der skal søges om tilskud i god tid, så kultur- og Fritidsudvalget kan tage stilling til sagen inden arrangementet afholdes. Ansøgningsfrister for 2018 vil snarest blive oplyst herunder.

 Mødedato  Ansøgningsfrist
10. april 2018 5. marts 2018
8. maj 2018 27. marts 2018
6. juni 2018 30. april 2018
14. august 2018 18. juni 2018
4. september 2018 30. juli 2018
2. oktober 2018 27. august 2018
6. november 2018 1. oktober 2018
27. november 2018 22. oktober 2018

Ansøgningsskema

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 7735

E-mail