Kulturtilskudspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge om tilskud fra puljen.

Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuel tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.

Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i al deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 

Der fremsendes en kort ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningen skal indeholde tid og sted for arrangementet samt oplysning om, hvem der er målgruppen. Der skal altid vedlægges et budget, der viser alle forventede udgifter og indtægter. Hvis I får tilskud andre steder fra, skal I have det med i budgettet.

For foreninger gælder, at der i ansøgningen oplyses antallet af medlemmer og hvor stor en del heraf, der er bosat i Ballerup Kommune. Herudover vedlægges seneste årsregnskab - Anvend dette skema

Regnskabsskabelon

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle jeres ansøgning inden, I afholder arrangementet. I skal altså søge i god tid. Her kan du se ansøgningsfristerne for i år.

Mødedato  Ansøgningsfrist
10. april 2018 5. marts 2018
8. maj 2018 27. marts 2018
6. juni 2018 30. april 2018
14. august 2018 18. juni 2018
4. september 2018 30. juli 2018
2. oktober 2018 27. august 2018
6. november 2018 1. oktober 2018
27. november 2018 22. oktober 2018

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 7735

E-mail