Kunstpuljen

Har I planer om at købe og opstille et kunstværk, der hvor I bor eller et andet sted i kommune, kan I søge om et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget. Hvis udvalget synes om jeres projekt kan de yde tilskud. Der er 340.000 kr. i denne kunstpulje i 2018.

Vi har ikke noget ansøgningsskema. Til gengæld er der nogle oplysninger, som du skal huske at have med, når du søger om penge:

  • Projektets titel
  • Ansøger (navn, adresse, telefon, e-mail)
  • Projektansvarlig (navn, adresse, telefon, e-mail)
  • Hvor mange penge der søges om
  • Beskriv jeres projekt i detaljer, herunder form og indhold og jeres valg af kunstner
  • Samlet budget
  • Hvor meget bidrager I selv med
  • Andre sponsorer
  • Tidsplan for projektet
  • Eventuelle samarbejdspartnere

Du skal sende din ansøgning med mail til kultur@balk.dk

Ansøgningsfrister:

Mødedato  Ansøgningsfrist
10. april 2018 5. marts 2018
8. maj 2018  27. marts 2018
6. juni 2018 30. april 2018
14. august 2018 18. juni 2018
4. september 2018 30. juli 2018
2. oktober 2018 27. august 2018
6. november 2018 1. oktober 2018
27. november 2018 22. oktober 2018

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 7735

E-mail