Kulturtilskudspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge om tilskud fra puljen.

Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuel tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.

Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i al deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 

Der fremsendes en kort ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningen skal indeholde tid og sted for arrangementet samt oplysning om, hvem der er målgruppen. Der skal altid vedlægges et budget, der viser alle forventede udgifter og indtægter. Hvis I får tilskud andre steder fra, skal I have det med i budgettet.

For foreninger gælder, at der i ansøgningen oplyses antallet af medlemmer og hvor stor en del heraf, der er bosat i Ballerup Kommune. Herudover vedlægges seneste årsregnskab - Anvend dette skema

Regnskabsskabelon

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle jeres ansøgning inden, I afholder arrangementet. I skal altså søge i god tid.

Mødedato  Ansøgningsfrist
7. januar 2020 20. november 2019
28. januar 2020 16. december 2019
3. marts 2020 28. januar 2020
31. marts 2020 24. februar 2020
5. maj 2020 23. marts 2020
2. juni 2020 21. april 2020
11. august 2020 17. juni 2020
1. september 2020 27. juli 2020
29. september 2020 24. august 2020
3. november 2020 21. september 2020
1. december 2020 22. oktober 2020
januar 2021 20. november 2020

 

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

2913 7735

E-mail