Kunstpuljen

Har I planer om at købe og opstille et kunstværk, der hvor I bor eller et andet sted i kommune, kan I søge om et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget. Hvis udvalget synes om jeres projekt kan de yde tilskud. 

Vi har ikke noget ansøgningsskema. Til gengæld er der nogle oplysninger, som du skal huske at have med, når du søger om penge:

  • Projektets titel
  • Ansøger (navn, adresse, telefon, e-mail)
  • Projektansvarlig (navn, adresse, telefon, e-mail)
  • Hvor mange penge der søges om
  • Beskriv jeres projekt i detaljer, herunder form og indhold og jeres valg af kunstner
  • Samlet budget
  • Hvor meget bidrager I selv med
  • Andre sponsorer
  • Tidsplan for projektet
  • Eventuelle samarbejdspartnere

Du skal sende din ansøgning med mail til kultur@balk.dk

Ansøgningsfrister:

Mødedato  Ansøgningsfrist
7. januar 2020 20. november 2019
28. januar 2020 16. december 2019
3. marts 2020 28. januar 2020
31. marts 2020 24. februar 2020
5. maj 2020 23. marts 2020
2. juni 2020 21. april 2020
11. august 2020 17. juni 2020
1. september 2020 27. juli 2020
29. september 2020 24. august 2020
3. november 2020 21. september 2020
1. december 2020 22. oktober 2020
januar 2021 20. november 2020

 

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

2913 7735

E-mail