Vækstpuljen

Kultur- og Fritidsudvalget har en særlig pulje på ca. 100.000 kr. til nye initiativer, udvikling og forsøg indenfor folkeoplysningsområdet. Puljen er til aktiviteter, der fremmer foreningslivets engagement og fællesfølelse overfor det omgivende samfund.

Puljen prioriterer projekter:

 • Med en social målsætning
 • Der styrker medborgerskabsfølelsen blandt folk med anden etnisk baggrund
 • Med dokumenterbare aktiviteter
 • Med blivende effekt og/eller
 • Kunstnerisk effekt
 • Med fokus på det aktive medborgerskab og styrkelse af civilsamfundet

 

Godkendte foreninger og aftenskoler samt selvorganiserede grupper af borgere. 

Indsend en skriftlig ansøgning med budget til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningen skal være udvalget i hænde senest fire uger inden det udvalgsmøde, hvor sagen ønskes behandlet.

Følgende skal indgå i ansøgningen:

 • Titel
 • Projektansøger samt projektansvarlig
 • Beskrivelse af projektets indhold og form
 • Samlet budget med angivelse af eventuel øvrig finansiering
 • Angivelse af eventuelle samarbejdspartnere

Kultur- og Fritidsudvalget skal skal behandle jeres ansøgning inden, I sætter projektet eller aktiviteten igang. I skal altså søge i god tid. Her kan du se ansøgningsfristerne for i år.

 Mødedato  Ansøgningsfrist
   6. juni 2017  15. maj 2017
 16. august 2017  17. juli 2017
 12. september 2017  15. august 2017
 10. oktober 2017  12. september 2017
 14. november 2017  17. oktober 2017
   5. december 2017    7. november 2017
 • Nye initiativer med folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde
 • Enkeltstående projekter
 • Amatørkulturelle aktiviteter
 • Folkeoplysende tilbud til børn og unge
 • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
 • Virksomhed af tværgående karakter
 • Fester
 • Mad og drikke
 • Kommercielle formål
 • Tilbud, der allerede får tilskud efter folkeoplysningsloven
 • Tilbud, der hører under anden lovgivning

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 7735

E-mail